Background Image

Ejendomsservice mm.

Vi tilbyder ejendomsservice fra A-Z og ingen opgave er for stor eller for lille til at vi kan være med til at løse den.

Ejendomsservice, håndværksopgaver og rengøring udføres af vores søsterselskab Cobblestone Facility Service, mens vedligeholdelsesplanlægning om inspektørydelser leveres i samarbejde med vores arkitekter og ingeniører i Plan1 Cobblestone Architects.

Ambitionen for vores Facility Service er, som for vores ejendomsadministration, at levere en solid kvalitetsydelse der holder på den lange bane. Dette gør vi bl.a. ved elektronisk afrapportering, hvilket giver mulighed for at kunderne via vores intranet kan følge med i det udførte arbejde.

Vi ved, at nøglen til et godt samarbejde omkring ejendomsservice er klarhed omkring opgaverne, god afrapportering og en god forventningsafstemning. Vi indleder således altid en aftale med en grundig forventningsafstemning og udarbejder detaljerede arbejdsbeskrivelser – i samarbejde med kunden.

24 timers døgnservice

Har du akut brug for hjælp, ring 70 26 06 50

Background Image

4 Gode grunde til at få et tilbud

1. Få kontrolleret om din nuværende løsning på ejendomsservice er optimal og at du får det du betaler for.
2. Få én fast kontaktperson for beboer- og bestyrelseshenvendelser,der også har en tæt kontakt med administrator.
3. Få synlig opfølgning på udført arbejde via opslag i ejendommen og gennem vores onlineløsning.
4. Opnå rabat ved indgåelse af kontrakt såfremt man allerede er kunde i Cobblestone Administrationshuset.

Få tilbud på ejendomsservice

Få tilsendt et tilbud ved at skrive til driftschef
Ahmad Alwanni på
aha@cobblestone.dk

Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at arrangere et møde, så kontakt driftschef Ahmad Alwanni på
tlf. 31 39 69 94 eller aha@cobblestone.dk.

Ejendomsservice

Cobblestone Facility Service har fast kontortid hver dag fra 07.30 – 09.00. Udenfor den faste kontortid har vi 24 timers døgnservice ift. akutte sager.

Vores folk er kompetente i håndværkeropgaver, gartner- og anlægsopgaver, rengøring, snerydning og meget mere, og kan bl.a. hjælpe med følgende opgaver:

 • Ejendomsrengøring, herunder trappevask, gårdfejning, vinduespolering mv.
 • Daglig kontakt til beboere, håndværkere, administration og formand.
 • 24 timers døgnvagt i tilfælde af akut opstået behov for hjælp
 • Dialog med det offentlige om graffiti, skralde problemer, vejvedligeholdelsesproblemer mv.
 • Vicevært- og varmemesterservice
 • Flytteopgaver, herunder flyttesyn og tilsyn med håndværkere ved modernisering af lejligheder.
 • Administration af nøgler
 • Indberetning af synlige konstaterede skader samt synlige fejl/mangler til ejendommen eller direkte til håndværker
 • Tømning og rengøring af beboelses- og erhvervslejemål 
 • Flyttesyn af både beboelses- og erhvervslejemål
 • Grøn vedligeholdelse, herunder ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, beskæring af planter mv.
 • Saltning og snerydning i vinterhalvåret

Vi udfører desuden håndværksmæssige opgaver inden for tømrer- og malerfaget. Mindre opgaver, så som lejlighedsistandsættelser, udføres med egne håndværkere. Større opgaver udføres med faste underleverandører.

Få et tilbud på ejendomsservice her >>>

Ejendomsinspektion

Ud over løsning af egentlige viceværtopgaver bistår Cobblestone Facility Service også med en ejendomsinspektørydelse.

Ordningen tilbydes både hvor, vi allerede løser ejendomsservice- og viceværtopgaver, og på ejendomme hvor man har ansat egen vicevært eller har en anden leverandør af disse ydelser.

Vores inspektørordning omfatter en årlig gennemgang af ejendommen sammen med bestyrelsen og/eller vicevært med henblik på opfølgning på den eksisterende vedligeholdelsesplan samt løbende årligt budget for renovering, drift og vedligehold. Efter endt gennemgang udarbejdes et kort referat af det observerede og en ajourføring af foreningens vedligeholdelsesplan.

En gang årligt gennemgår inspektøren ejendommens drifts- og serviceaftaler med henblik på kvalitet og økonomioptimering. Serviceaftalers udførelse og omfang kontrolleres to gange årligt.

Løbende tilsyn og kontrol

Vores ejendomsinspektør kan dertil både føre tilsyn med ejendommen og viceværten og udgøre en faglig sparingspartner og støtte for viceværten - alt efter ejendomsejers ønske og behov.

Tilsyn med håndværkere foretages som udgangspunkt af ejendommens vicevært, men inspektøren kan bistå via stikprøvekontrol med udført arbejdes kvalitet og priser og kan tilkaldes ved særlige sager og når den lokale vicevært kommer til kort.

Såfremt det ønskes, sørger vi også for, at der føres journal for ejendommens drift og forbrugsmålere samt opbevaring og fremsendelse af materialet til energikonsulent. Via vores søsterselskab Plan1 Byggerådgivning A/S tilbyder vi desuden udarbejdelse af energimærker til konkurrencedygtige priser.

Personaleforhold og arbejdspladsvurdering

Vores ejendomsinspektører kan varetage medarbejderudviklingssamtaler og sikre arbejdspladsvurdering, samt gennemføre lønsamtaler og lønforhandling, hvis disse opgaver ikke varetages af kunden selv.

Vedligeholdelsesplanlægning

Langsigtet vedligeholdelsesplanlægning er nøglen til at holde en optimal stand, undgå unødige skader og minimere vedligeholdelsesomkostningerne. Det centrale mål er at gøre vedligeholdelse til en gennemskuelig og styret proces og sikre så stor økonomisk og teknisk sikkerhed omkring ejendommen som muligt

Hos Cobblestone har vi gennem en årrække haft stor succes med at bistå vores kunder på dette punkt og det er et af de områder hvor vi skaber størst værdi. I praksis udføres denne vedligeholdelsesplanlægning i et samarbejde mellem Cobblestones økonomiske og tekniske rådgivere. 

Vores rådgivende ingeniørvirksomhed indleder med en grundig registrering af ejendommens stand og udarbejder derefter en veldokumenteret 10 årig drifts- og vedligeholdelsesplan. Den tekniske rådgiver gennemgår rapporten med kunden og foretager tilretninger til planen så den harmonerer med kundens prioriteter, økonomiske rammer og langsigtede planer for ejendommens udvikling.

Herefter overtager administrator materialet og udarbejder et 10 årigt drifts- og likviditetsbudget.

Samtidig afklares og håndteres eventuelle behov for finansiering og administrator kan bistå med udarbejdelse af materiale til långivere og investorer. Endelig kan administr ator afdække evt. lejeretslige konsekvenser, herunder muligheder for regulering af leje. 

Samlet står kunden tilbage med en langsigtet byggeteknisk og økonomisk køreplan som øger indsigten i ejendommens økonomi og usikkerheder og øger ejendommens salgbarhed, hvis dette er dette der ønskes.

Få et tilbud på en vedligeholdelsesplan >>>

Nøglemedarbejdere

Den daglige ledelse af Cobblestone Facility Service varetages af
Driftschef, Ahmad Alwanni og Adm. direktør Carsten Bjerregaard.

Background Image
Ahmad
Alwanni
Driftschef
Background Image
Carsten Bjerregaard
Adm. direktør