Background Image
Administration af

Butikker og shoppingcentre

En af landets få afdelinger specialiseret i detail

Cobblestone har en af landets få afdelinger specialiseret i administration af butiksenheder og shoppingcentre. Vi administrerer i dag ca. 350 butiksenheder spredt over hele landet og dækker alt fra traditionelle strøgbutikker over Boks-retail til shoppingcentre.

Vi kan sammenstykke vores ydelse så den dækker alt fra en "full service" pakke omfattende den fulde administration, ejendomsservice og juridisk såvel som finansiel rådgivning. Til meget aktive ejendomsejere og asset-managere der hellere selv vil have den daglige lejerkontakt, kan vi tilpasse en kundespecifik snæver administration der kun omfatter de outsourcede opgaver som en investor ikke selv ønsker at varetage.
 

Detailrelaterede rådgivningsydelser

Vores afdeling specialiseret i detail står ikke kun til rådighed som administrator. Vi løser også økonomiske, juridiske og administrationsfaglige opgaver på konsulentbasis. Dvs. på ejendomme vi ikke har i administration. Disse ydelser omfatter bl.a.:


  • Udarbejdelse af komplicerede lejekontrakter (oms. bestemt leje, særlige fordelingsregnskaber mv)
  • Udvikling af standardkoncepter og skabeloner for avancerede fordelings- og forbrugsregnskaber
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af markedslejereguleringsforløb
  • Kontrol af og oprydning i gamle reguleringer 

Kontakt os for en nærmere dialog og udarbejdelse af tilbud!

Et løbende fokus på optimering

Forberedelse af lejerforhandling

For den travle aktive investor eller asset manager bistår vi med sagsforberedende arbejde op til dialog og forhandling med lejer. Indsamling af dokumenter, lejerdata, aftaleudkast, mv.

Vedligeholdelsesplanlægning

Vores arkitekter og ingeniører har omfattende erfaring med at udarbejde såvel ambitiøse som pragmatiske vedligeholdelsesplaner med en god forståelse for såvel ejer som ejendommens business-case. 

Lejeoptimering

I forbindelse med opstart af en ny ejendom aftales typisk en grundig gennemgang af lejegrundlag samt skatter og momsforhold. 

Optimering af driftsudgifter

Vores facility-management konsulenter har en omfattende erfaring og et solidt empirisk datagrundlag der aktiveres med henblik på at optimere indkøb af driftsrelaterede ydelser. 

Background Image

Særlige retail-kompetencer

Administration af indkøbscentre og større butiksenheder kræver særlige administrationsfaglige kompetencer

Omsætningsbestemt leje

Vi har omfattende erfaring i håndtering af omsæt-ningsbestemt leje og råder over effektive værktøjer og processer til indsamling, kontrol og analyse af lejerdata

Avancerede fordelingsregnskaber

Løbende varetagelse og optimering af avancerede drifts- og fordelings-regnskaber, herunder kontraktuelle forhold, er områder vi har særlige kompetencer i.