Background Image
Administration af

Investeringsejendomme - boliger og erhverv

Hos Cobblestone administrerer vi en stor portefølje af blandede investeringsejendomme. Der er typisk tale om boligudlejningsejendomme, enten nyopførte eller ældre boligejendomme med omkostningsbestemt leje, og detail eller kontor på de nederste etager.

Det er en ejendomstype vi har stor erfaring med. Både på det praktiske plan og med den gældende lovgivning. En erfaring vi bruger til at sikre ejendomsejer en udviklingsorienteret administration og en løbende optimering af ejendommens drift.

 

Ydelser inden for bolig og erhverv

Vi kan sammenstykke vores ydelse så den dækker alt fra en "full service" pakke, omfattende den fulde administration, ejendomsservice, drift og juridisk såvel som finansiel rådgivning, til en snæver administration der kun omfatter de outsourcede opgaver som en investor ikke selv ønsker at varetage.
 

En aftale vil dog typisk omfatte bl.a.:

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af lejerkartotek, samt opkrævning af leje og forbrugsafgifter mv.
 • Restancebehandling og evt. ophævelse af lejere efter aftale med udlejer.
 • Overvågning af leje for evt. regulering efter regler for markedsleje på erhvervslejemål.
 • Udarbejdelse og varsling af lejestigninger i form af bl.a. omkostningsbestemt leje, skatter og afgifter, nettoprisindeks mv.
 • Rettidig betaling af ejendommens udgifter.
 • Afregning af forbrugsregnskaber iht. lejeaftaler og lovgivningens regler. 

   

Dertil kan der træffes nærmere aftale om bl.a. følgende ydelser:

 • Håndtering af henvendelser fra lejere, myndigheder, forsyningsvirksomheder og faste leverandører mv.
 • Flyttesyn.
 • Optimering og afregning af overskudslikviditet.
 • Overvågning af lån i ejendomme.
 • Juridisk rådgivning.
 • Driftsoptimering og rådgivning omkring udvikling af ejendommen ved en ejendomsinspektør.
 • Byggeteknisk rådgivning i forbindelse med ombygninger og renoveringer, modernisering af lejemål mv.
 • Lønudbetaling til evt. ansatte og udarbejdelse af ansættelseskontrakter mv.
Background Image

Særlige kompetencer

Administration af boligudlejningsejendomme og blandede bolig- og erhvervsejendomme kræver særlige kompetencer og gode systemer.

Omkostningsbestemt leje

Håndtering af omkostningsbestemt leje er en kernekompetence i huset

Elektroniske flyttesyn

Ind- og fraflytning 

Online adgang

 

Som en standard og uden omkostninger, vil alle vores kunder altid modtage adgang til vores online løsning hvor man som ejendomsejer bl.a. har adgang til følgende funktioner:

 • Dagligt opdateret bogholderi med forbrug i forhold til budget og rest.
 • Kontokort for alle konti med skannede kopier af betalte regninger.
 • Opdateret beboerliste der viser hvem der lejer hvilke enheder og oplysninger om evt. adresse uden for ejendommen.
 • Online dokumentarkiv vedligeholdt af administrator med alle ejendommens nøgledokumenter.
 • Eget online arkiv og fil-deling til ejendomsejer.
 • Adressebog for ejendommens kontakter.
 • Adgang til at se status på igangværende sager hos administrator.