Skatterådet har fastsat nye og højere taksterne for skattefri godtgørelse som kan udbetales til medlemmer i bestyrelsen for ejerforeninger og andelsboligforeninger.

De nye satser Pr. 1. januar 2019 er som følger:

Maksimum kr. 2.400,- årligt (telefon og internet)

Maksimum kr. 1.450,- årligt (porto, møder, kontorartikler m.v.).

Beløbene er steget med kr. 50 for hver siden 2018, da de før var hhv. kr. 2.350 og 1.400.

Se evt. vores tidligere artikel om regler for samtidig bestyrelsesgodtgørelse og løn i en forening