Background Image

Byggeteknisk rådgivning

Vores byggetekniske rådgivning leveres af vores søsterselskab Plan 1 - Cobblestone Architects A/S.

Plan 1 leverer arkitekt- og ingeniørydelser samt bygherrerådgivning. Alt sammen leveret med en stærk økonomisk indsigt og i tæt samarbejde med ejendomsadministrationen og dennes ejendomsjuridiske og økonomiske kompetencer.

Cobblestone A/S og Plan1 Cobblestone Architects er to separate aktieselskaber med interesser på tværs. Der er således tale om søsterselskaber i en koncern, oprettet med henblik på, at kunne varetage en bred vifte af ydelser. Vi samarbejder tæt sammen på de projekter og ejendomme, vi begge har som kunder, men agerer også selvstændigt og dermed med eksterne kunder som ikke allerede er kunder hos os.

Plan1 og Cobblestone deler kontor, hvilket giver et naturligt tæt samarbejde på de projekter, som vi er fælles om.

 Øvrige fordele er:

  • Fælles processer der reducere projektrisikoen i projektgennemførelsen
  • Nem adgang til informationer, fælles arkiver, økonomistyring mv.
  • Stort, fælles engagement i projekternes succes
  • Stort, fælles incitament til at holde budgetterne
  • Alsidig rådgivning der binder teknik, finansiering og foreningsjura tæt sammen

Læs mere på www.plan1.dk