Background Image

Nyheder 2012

Lovændring betyder at opkrævningsdagen bliver fremrykket

I forbindelse med en ændring i lejeloven bliver det såkaldt løbedage nu afskaffet og opkræ...

Læs mere

Hvem bestemmer hvilket erhverv der må drives i en butiksejerlejlighed

Når en ejendom er opdelt i ejerlejligheder, er det klare udgangspunkt, at det er ejerlejli...

Læs mere

ARI Byggerådgivning sætter sit præg på byen med ny gavlreklame

Vores søsterselskab ARI Byggerådgivning sætter sit præg på Nørrebro! 

Læs mere

Nye typer andelsboliglån giver nye muligheder og bedre betingelser

Mange andelshavere betaler i dag 7 % til 9 % på deres andelslån, men nye lån og øget konku...

Læs mere

Kun få andelsboligforeninger har de farlige renteswaps og rentetrapper

En ny undersøgelse viser, at kun 2,6 procent af landets andelsboligforeninger har én af de...

Læs mere

Andelsboligforeningen som bank. Fristende, men problematisk idé

Vi bliver ofte spurgt til om ikke andelsboligforeningen kan bruges til at sikre andelshave...

Læs mere

Skybrud giver ændrede betingelser og stiller nye krav til opbevaring

Som følge at det stærkt ændrede vejrlig i Danmark de seneste år, varsler forsikringsselska...

Læs mere

Finansiel chikane presser F1 lån ud i kulden og rykker anbefaling

Realkreditinstitutterne har ændret på omkostningerne ved refinansiering af rentetilpasning...

Læs mere