Background Image
Administration af

Andelsboligforeninger

Hos Cobblestone er vi blandt landets fagligt stærkeste til administration af andelsboliger.

I Cobblestone har vi en stor portefølje af andelsboligforeninger i administration, og vi har i mange år opbygget specialistviden på området. 

Vores foreninger spænder fra mindre foreninger med enkelte opgange til større foreninger med hele karreer. Fra gamle velkonsoliderede foreninger til nyere foreninger som er økonomisk udfordret eller helt velkørende. Uanset hvilken kategori jeres forening tilhører, så kan vi tilpasse vores ydelse, så den netop passer til jeres forening. Som udgangspunkt tilbyder vi ejendomsadministration til andelsboligforeninger i to forskellige pakker:

Total Administration, er den fulde og skræddersyede ydelse til jer der vil have det hele og Basis Administration, der er den billigere ydelse rettet mod mindre foreninger eller dem der ønsker at klare visse opgaver selv. f.eks. selvadministrerende foreninger, der ønsker at lægge udvalgte opgaver hos en professionel administrator.

Forskellen på de to pakker ligger hovedsageligt i hvor meget vi hjælper jer i den daglige drift og udvikling af foreningen. Fuld adgang til vores online administrationssystem er inkluderet i både Total og Basis Administration.

De to løsninger

Total administration

Den fulde løsning, for dem, der har brug for en professionel partner som varetager hele den daglige administration og som står til rådighed med rådgivning. 

Læs mere om Total Administration >>>

Basis administration

For de mindste foreninger eller til dem der selv kan og vil, men som har brug for hjælp til den tunge praktiske administration, så som opkrævninger og bogføring. 

Læs mere om Basis Administration >>>

Vi er med til at udvikle jeres andelsboligforening

En andelsboligforening har mange administrative opgaver, der kan gøre at man har behov for en professionel ejendomsadministrator. Udover at vi hjælper med den klassiske del af ejendomsadministration, så er det en del af vores ydelse, at I får rådgivning baseret på forholdene i jeres forening og en tæt opfølgning. 

Hos os er administrationen ikke bare et spørgsmål om at sørge for at pengene kommer ind, regningerne bliver betalt og at den årlige generalforsamling bliver afholdt. For os er det mindst lige så vigtigt at deltage i foreningens udvikling og konstant sikre os, at vi hjælper foreningens bestyrelse og medlemmer med at drive en god og sund forening.

Stabilitet og nærhed i relationen

Jeres andelsboligforening tildeles hos os én fast kontaktperson, der er ejendomsadministrator. Jeres kontaktperson forestår den samlede kommunikation med foreningen og besidder stor erfaring med administration af ejendomme i lignende størrelse og kompleksitet.  

Ved ferie eller eventuel sygdom vil vi sikre, at der altid er en afløser med kendskab til ejendommen, der kan overtage kommunikationen med foreningen.

Background Image

Få et tilbud på administration

Det vil altid være nødvendigt at udarbejde et specifikt tilbud for den enkelte forening, men du og din forening kan nemt og hurtigt få et tilbud online. Vi sender dig straks et vejledende tilbud for netop din forening. Udfyld formularen og du modtager en e-mail med pris og tilbudsmateriale.

Udregn din pris

Gå til vores prisberegner og få tilsendt et tilbud straks. Klik her >>>

Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at arrangere et møde, så kontakt os på 7022 2215

Vi deler ud af vores erfaring 

Som specialister i andelsboligforeninger og ejerforeninger udgiver vi løbende relevante artikler for dig som bor i en forening eller er bestyrelsesmedlem. 

Find vores nyeste artikler her 

Få et tilbud på administration af din ejendom, nu og her!

Andelsboligforeningens historie

Andelsboligforeninger har i de sidste mange år været populære og eftertragtede blandt danskerne, som et alternativ til en ejerbolig eller lejebolig. Andelsboliger betragtes ofte som en billig boligform, og det kan den også være afhængig af foreningens økonomi og ejendommens stand.

Andelsboligforeninger har ikke altid været det, som de er i dag. De første andelsforeninger i form af brugsforeninger, mejerier og sparekasser så allerede lyset i 1800-tallet. Senere i 1920’erne startede man på at give offentlig støtte til byggeforeninger, som blev til almene boliger og andelsboligforeninger, dog var det kun et fåtal, der blev til sidstnævnte, som vi kender dem i dag.

I 1970’erne blev tilbudspligten indført. Det betød, udlejningsejendomme skulle udbydes til lejerne i ejendommen. Derfor blev mange andelsboligforeninger stiftet af de udlejningsejendomme. Derfor stammer en stor del af andelsboligforeningerne, der stadig eksisterer i dag tilbage fra dengang. Vi rådgiver i dag både om stiftelse af andelsboligforeninger, og du kan læse mere i denne artikel: https://cobblestone.dk/andre-ydelser/stiftelse-af-foreninger

Når andelsboliger altid er blevet opfattet som en billig boligform, så skyldes det at mange andelsboligforeninger er kommet af ældre byejendomme, der var nedslidte som følge af mange års boligregulering. Ejendommene blev handlet billigt på grund af huslejereguleringen og kunne starte på en god økonomi, men også med et stort vedligeholdelsesefterslæb.

Maksimalpriserne var også dengang knyttet til ejendommenes værdi som udlejningsejendom, ligesom de også kan være i dag, men dengang var andelsværdien lavere. Efterfølgende er der kommet flere former for nybyggede andelsboliger til, som benytter de samme vurderingsprincipper som de ældre andelsboligforeninger. I dag er der flere muligheder for at vurderingsprincipper i en andelsboligforening. Det kan du læse mere om her: https://cobblestone.dk/nyheder/2023/hvilken-vurdering-skal-min-andelsboligforening-bruge-1

Andelsboligforeninger er en form for fælles ejerskab, hvor andelsboligforeningen ejer bygningen, og beboerne har en brugsret til en andelsbolig. På den måde kan man sige, at en andelsboligforening er en blanding mellem ejerboliger og lejeboliger.

En fordel ved at være andelshaver er, at man er med til at få indflydelse på beslutninger i foreningen, og har mulighed for at afgive en stemme om, f.eks. vedligeholdelse, renovering og forbedringer. På den måde kan man som andelshaver være med til at sikre, at ejendommen altid fremstår i god stand, og at der kommer mest muligt ud af andelsboligen som investering.

Fællesskabet i en andelsboligforening har tidligere været en stor ting i mange foreninger, og fællesskabet lever også i mange foreninger, hvor man afholder sommerfester, fastelavn og arbejdsdage, der alle har til formål at øge fællesskabsfølelse.

Der er dog også nogle ulemper ved at bo i en andelsboligforening, da man ikke helt har den samme frihed som i en ejerbolig. Der kan f.eks. være begrænsninger på, hvad man må gøre med sin bolig, da beslutninger om fx indretning og renovering ofte skal godkendes af bestyrelsen forud for igangsættelse af arbejdet. Det samme gør sig gældende i en lejebolig, hvor man også kun lejer en brugsret til en lejlighed og råderetten er begrænset i lejers lejekontrakt.

Derfor er det vigtigt, at man undersøger reglerne, der gælder for ens andelsboligforening, inden man beslutter sig for at købe en andelsbolig. Det er også en god idé at undersøge foreningens økonomi, da det også kan have en stor påvirkning på andelsboligens værdi. Læs mere i vores artikel med gode råd ved køb af andelsbolig: https://cobblestone.dk/nyheder/2017/seks-ting-du-skal-tjekke-for-du-kober-andelsbolig

Andelsboliger har historisk set været reguleret anderledes end ejerboliger, men med ændringen i 2004, hvor det blev tilladt for den enkelte andelshaver at optage lån i andelens værdi ændrede andelsboligforeningerne sig markant på det finansielle område, hvor man tidligere som andelshaver alene kunne købe sin andel kontant. Dengang var det således alene andelsboligforeningen der kunne optage lån i ejendommen, hvor man i dag både kan optage lån som andelshaver og andelsboligforening. I realiteten kommer der en dobbeltbelåning af de selvsamme mursten, men det har alene indflydelse i bankerne og realkreditinstitutterne, som er fuldt bevidste om betydningen og glædeligt låner penge ud til både andelsboligforening og andelshaver.

Før 2005 kunne man frit sælge private andelsboligforeninger for at få en hurtig og skattefri fortjeneste. Efter 2005 kan et salg af en privat andelsboligforening alene ske ved videresalg som en udlejningsejendom. Det betyder i praksis, at alle andelshaverne overgår til at være lejere ved et videresalg, og betragtes som en opløsning af andelsboligforeningen. Du kan læse mere om opløsning af andelsboligforening her: https://cobblestone.dk/nyheder/2020/oplosning-af-en-andelsboligforening-er-det-en-god-ide

Kilde: Historie og fakta om andelsboliger er hentet i Andelsboliger af Rasmus Juul Nyholm og Finn Träff, stifterne af Cobblestone. 

Prisliste på ekstraydelser

For ydelser udover den normale administration, så som berigtigelse af andelsoverdragelser, afdragsordninger og låneomlægning, opkræves særskilte gebyrer. Disse betales som udgangspunkt af de parter, der rekvirerer ydelsen. 


Tryk her for at gå til prislisten!

Vi tilbyder online løsning til alle vores kunder!

Background Image

A/B - Et fagligt speciale

Cobblestone  har helt særlige forudsætninger på netop andelsboligområdet. Vi har et særligt stærkt fagligt fundament på dette område: 

Undervisning

Vi underviser andre administratorer og statsautoriserede revisorer i andelsfaglige forhold

Bogen Andelsboliger

Vi har på forlaget Karnov udgivet den økonomisk-juridiske fagbog Andelsboliger. Se den her >>>

Finansiering

Vi har gennem mere end 10 år udviklet særlige kompetencer og systemer til optimering af vores foreningers realkreditlån

Udvikling

Gennem modernisering, udvidelser og udnyttelse af skjulte potentialer skaber vi en bedre forening.  

Udregn tilbud - A/B

Når du har udfyldt nedenstående oplysninger udregnes tilbuddet med det samme og sendes som e-mail til dig inden for få minutter. Bemærk af emailen fylder ca. 800kb.

Type af andelsforening

Antal lejligheder der ønskes administreret

Hvem stiles tilbuddet til:

Yderligere information:

Bemærk:
Alle oplysninger behandles fortroligt og vi videregiver ingen oplysninger til tredjepart. Vi vil ikke sende dig reklame til de angivne adresser.

Idet tilbuddet vil blive sendt til dig via e-mail er det vigtigt at e-mailadressen er korrekt. Foreningen navn og adresse er også vigtig for at vi ved hvor i landet foreningen er beliggende. Navnet er kun nødvendigt så vi kan stile tilbuddet til den rette person.