Background Image

Stiftelse af andelsboligforening

Når en udlejningsejendom sælges skal den tilbydes til lejerne som andelsboligforening. Dette gælder, såfremt det er en ren boligejendom med 6 beboelseslejligheder eller flere i ejendommen. Såfremt der også er andet end beboelseslejligheder i ejendommen, skal der være 13 beboelseslejligheder, før ejendommen er undergivet tilbudspligt.

Lejerne har 10 uger til at tage stilling til udlejers tilbud, og der er mange forhold, der skal undersøges og afklares indenfor disse 10 uger, såfremt lejerne vil købe ejendommen.

Der skal afholdes møde med ejendommens beboere. Der skal foretages byggeteknisk gennemgang af ejendommen, så man er sikker på finansieringen. Der skal indhentes finansieringstilbud og udarbejdes kort- og langsigtede budgetter, samt vedtægter for andelsboligforeningen. Der skal afholdes en stiftende generalforsamling og ejendomshandlen berigtiges, hvis der er den fornødne tilslutning til at overtage ejendommen. Mindst 60% af lejerne skal melde sig ind i andelsboligforeningen, hvis ejendommen skal købes. 

Vi yder rådgivning i stiftelser på to måder:

Fuld stiftelse af ny forening

Vi varetager den fulde tilbuds- og stiftelsesfase ud fra et "no cure no pay" princip, dvs. at vi kun beregner honorar for vores rådgivning, såfremt det lykkes at skaffe det nødvendige flertal i ejendommen til at stifte andelsboligforeningen og erhverve ejendommen.


Vurdering af stiftelse

Vi bistår til tider grupper af lejere eller enkeltlejere, der har fået en ejendom tilbudt til køb og hvor der foreligger et stiftelsesmateriale. I denne situation kan man ønske en alternativ vurdering på timebasis og her kan vi foretage en grundig og uvildig økonomisk, teknisk og juridisk vurdering af den tilbudte ejendom og finansiering. 

Få et tilbud på stiftelse af en andelsboligforening, nu og her!

En stiftelse omfatter typisk følgende ydelser:

  • Gennemgang af tilbudsmateriale.
  • Byggeteknisk gennemgang af ejendom af rådgivende ingeniør med henblik på afklaring af ejendommens stand og vedligeholdelsesmæssige efterslæb.
  • Møder med og løbende orientering af beboere og initiativgruppe.
  • Opstilling af driftsbudgetter og finansieringsplan for foreningen.
  • Forhandling og møder med banker, kreditforeninger, forsikringsselskab mv.
  • Indkaldelse til og afholdelse af stiftende generalforsamling, inkl. diverse oplæg til nye vedtægter, beregninger mv.
  • Udarbejdelse  af dokumenter vedr. stiftelse, herunder bl.a. indmeldelsesblanketter, opkrævning af andelsindskud, andelsbeviser og ekspedition af tinglysning af skøde, indberetning til GI  mv.
  • Accept af køb og sikkerhedsstillelse, samt afslutning af finansiering.
  • Skøde og berigtigelse, samt udarbejdelse af refusionsopgørelse. 

Processen omkring  stiftelse af en andelsboligforening løses af Direktør Patrick Kuklinski, Cobblestone A/S og Advokat Finn Träff (H) Winsløw Advokatfirma og partner i Cobblestone A/S.
Background Image
Patrick Kuklinski
pak@cobblestone.dk
Background Image
Finn Träff
ft@cobblestone.dk