Background Image

Hvorfor vælge os?

Cobblestone adskiller sig først og fremmest på følgende tre områder:

  1. Vi har markedets førende online ejendomsadministration løsning med en personlig sikker adgang til alle bestyrelsesmedlemmer og beboere og avancerede funktioner som ingen andre administratorer tilbyder.
  2. Vi er fagligt dygtige rådgivere og har en veluddannet stab som ikke blot ønsker at administrere, men som også sætter en ære i at levere en proaktiv rådgivning på forkant med udviklingen. Vi dækker den økonomiske, juridiske og byggetekniske rådgivning, der, kombineret med en god grundadministration, sikrer ejendommens langsigtede udvikling.
  3. Vi tilbyder en komplet løsning som, ud over en omfattende økonomisk og juridisk rådgivning, indeholder alle de ydelser en almindelig forening/ejendom skal have på et år og som dermed giver en høj økonomisk sikkerhed for udgiften til administrator.
Background Image

Alt under ét tag

Cobblestone A/S er et full-service administrationsselskab specialiseret i ejer- og andelsboligforeninger. Vi er ca. 200 medarbejdere og dækker alle ydelser inden for administration, jura, byggeteknisk rådgivning samt ejendomsservice. Vi administrerer over 400 ejendomme i alle størrelser, svingende fra 5 til 500 enheder. I alt over 20.000 enheder.

Højt serviceniveau med korte svartider

Foreningen får en fast kontaktperson og fast overlap ved fravær i form af f.eks. ferie, kursus, sygdom mv.

En stabil stab af fagligt dygtige medarbejdere

Dertil har vi som noget helt særligt udgivet en række fagbøger og artikler inden for fast ejendom.

Webadgang 24 timer i døgnet

Her kan foreningens medlemmer få hurtig oversigt over forenignens økonomi, igangværende sager og tilgang til alle foreningsdokumenter

Strategisk rådgivning

Vi yder strategisk rådgivning i form af bl.a. langsigtet planlægning af foreningens økonomi, belåning og vedligehold i samarbejde med bestyrelsen.

Byggeteknisk rådgivning

Vi tilbyder en pris der er konkurrencedygtig på bl.a. vedligeholdelsesplan, energimærker og et tæt samarbejde omkring byggesager, administrator, rådgiver og forening imellem.

Storkundefordele på bl.a. bank og forsikring.

Cobblestone har rammeaftaler med nogle af landets største udbydere, 
hvorfor foreninger, der vil være en del af disse, opnår fordelagtige vilkår.

Vi er godt klædt på

Medlem af brancheorganisationen Ejendom Danmark

Det sikrer, at vi lever op til foreningens krav om løbende uddannelse af medarbejdere, god administrationsskik og vedtagne etiske normer for ejendomsadministration.

Forsikret hos Risk Point A/S

Vi har en ansvarsforsikring på kr. 22.500.000 
samt forsikret mod underslæb for kr. 5.000.000, hvilket sikrer vores kunder mod tab, såfremt administrator skulle begå fejl.

Sidst, men ikke mindst

Vi er fleksible idet vi tilbyder individuelle løsninger, der spænder fra en komplet løsning med høj prissikkerhed, til den billige grundløsning med tilkøb efter behov.