Background Image
ANDELSBOLIGFORENINGER

Priser på ekstraydelser

For ydelser udover den normale ejendomsadministration, så som berigtigelse af andelsoverdragelser, afdragsordninger og låneomlægning, opkræves særskilte gebyrer. Disse betales som udgangspunkt af de parter, der rekvirerer ydelsen. 
 

Særskilte Gebyrer

Pris kr. inkl. moms

 

 

Dokumenter 
Genfremsendelse vedtægter, regnskab mv. (e-mail)0,-
Brugeradgang til Cobblestone Cloud0,-
Genfremsendelse af bortkommet indbetalingskort (e-mail)   0,-

 

 

Køb og salg af andelsbolig 
Berigtigelse / Overdragelseshonorar v. deloverdragelse5.500,-
Berigtigelse / Overdragelseshonorar v. alm. handel11.500,-
Handel afregning sælger, panthaver, udlægshaver mv. (pr. stk)    1.300,-
Overdragelsesaftale tillægspris ved sammenlægning5.750,-
Lovpligtigt nøgletalsskema 1 & 2 (betales af sælger)3.500,-
Ændringer i overdragelsesaftale (dato, navne, pris, mv) 2.500,-
Udarbejdelse af  ny overdragelsesaftale eller annulleret  salg5.750,-
Deponeringsgebyr ved manglende udbedring af ulovlige installationer3.500,-
TvangssalgMedgået tid
Udarbejdelse af mæglerskema5.900,-
Ekspresudarbejdelse  af mæglerbesvarelse (indenfor 2 dage)
 
2.000,-
Mæglerbetjening ved andelshandel2.500,-
Ekspresudarbejdelse og ekspedition af overdragelsesaftale4.000,-
Acontoafregning af salgsprovenu før alm. frist2.600,-
 
Genberegning af andelsværdi2.500,-
Udarbejdelse af salgsopstilling og udsendelse pr venteliste (ex porto) 1.600,-

 

 

Pant og låneoptagelse (Betales af låntager) 
Afgivelse af adkomsterklæring2.600,-
Håndtering og afregning af transport1.250,-

 

 

Udlejning            
Notering af fremleje og tilkobling til beskedsystem mv. samt evt. overvågning af fremlejeaftale (Betales af udlejer/andelshaver)           1.875,-
Udarbejdelse lejekontrakt: Bolig/fremleje3.750,-
Udarbejdelse lejekontrakt: Garage, kld, p-plads mv.2.000,-
Udarbejdelse lejekontrakt: Erhverv, simpel6.250,-
Udarbejdelse lejekontrakt: Erhverv, kompleks10.000,-
Forhandling af lejeforholdMedgået tid
 
Allonge v. lejerskift / afståelse4.000,-

 

 

Venteliste 
Opskrivning på venteliste inkl. 1 år300-
Udarbejdelse af salgsopstilling og udsendelse pr. venteliste (ex porto) 1.500,-

 

 

Andre ydelser

Pris kr. inkl. moms

  

 

Særskilt afregning af forbrugsregnskab ved bankoverførsel 100,-
Indgåelse og administration af afdragsordning 750,-

 

 

Særskilte ydelser, Ejendommen

Pris kr. inkl. moms

 

Administrative ydelser 
Pakke 1 Generalforsamling - Udarbejdelse indkaldelse og dialog samt udsendelse indkaldelse (uden deltagelse)5.000,-
Pakke 2 Generalforsamling -  Udarbejdelse indkaldelse og referat og dialog samt udsendelse og deltagelse GF som referent alene9.000,-
Pakke 3 Generalforsamling - Udarbejdelse indkaldelse, deltagelse som dirigent inkl. forberedelse og gennemgang referat bagefter10.000,-
Pakke 4 Generalforsamling - Udarbejdelse indkaldelse forberedelse og deltagelse som dirigent og referent, samt udsendelse materiale12.000,-
Pakke 5 Generalforsamling - Indkaldelse, dirigent og referent ordinær generalforsamling (basis kunder)12.500,-
 
Pakke 6 Generalforsamling - Kun deltagelse dirigent  (ekstern kunde)12.500,-
Fremsendelse  materiale og gennemgang af valuarvurdering (fuld løsning)7.000,-
Fremsendelse materiale til valuarvurdering (simpel løsning)2.000,-
Print og kopi2,5,- pr. side
Kuvert og kuvertering3,75,- pr. kuvert
PortoPost Danmarks takster
 Anbefalet brev

 

275,-

Timepriser
 
 
Assistance af student el lign.
 
750,-
Administrator/Controller1.500,-
Timesats øvrige (specialist byggesagsadm. finansiel og økonomisk rådgivning)2.000,-
Chef /Head of2.500,-
Direktør3.000,-
Projektleder byggeteknisk rådgivning
 
1.375,-
Seniorprojektleder byggeteknisk rådgivning
 
1.600,-
Partner byggeteknisk rådgivning
 
2.000,-
Timesats tillægges 50% ved møde/arbejde efter kl.16.00
 
Tillæg 50%