Background Image
ANDELSBOLIGFORENINGER

Priser på ekstraydelser

For ydelser udover den normale administration, så som berigtigelse af andelsoverdragelser, afdragsordninger og låneomlægning, opkræves særskilte gebyrer. Disse betales som udgangspunkt af de parter, der rekvirerer ydelsen. 
 

Særskilte Gebyrer

Pris kr. inkl. moms

 

 

Dokumenter 
Genfremsendelse vedtægter, regnskab mv. (e-mail)0,-
Brugeradgang til intranet0,-
Genfremsendelse af bortkommet indbetalingskort (e-mail)   0,-

 

 

Køb og salg af andelsbolig 
Berigtigelse / Overdragelseshonorar v. deloverdragelse5.000,-
Berigtigelse / Overdragelseshonorar v. alm. handel10.000,-
Handel afregning sælger, panthaver, udlægshaver mv. (pr. stk)    1.250,-
Lovpligtigt nøgletalsskema 1 & 2 (betales af sælger)3.000,-
Ændringer i overdragelsesaftale (dato, navne, pris, mv) 1.875,-
Udarbejdelse af  ny overdragelsesaftale eller annulleret  salg2.500,-
TvangssalgMedgået tid
Udarbejdelse af mæglerskema5.000,-
Mæglerbetjening ved andelshandel
 
2.000,-
Ekspresudarbejdelse og ekspedition af overdragelsesaftale3.000,-
Acontoafregning af salgsprovenu før alm. frist2.500,-
 
Genberegning af andelsværdi2.000,-
Ekspedition tvist om mangler2.000,-

 

 

Pant og låneoptagelse (Betales af låntager) 
Afgivelse af adkomsterklæring2.000,-
Håndtering og afregning af transport1.250,-

 

 

Udlejning            
Udarbejdelse af og overvågning af fremlejeaftale (Betales af udlejer)           1.875,-
Udarbejdelse lejekontrakt: Bolig/fremleje1.875,-
Udarbejdelse lejekontrakt: Garage, kld, p-plads mv.937,-
Udarbejdelse lejekontrakt: Erhverv, simpel6.250,-
Udarbejdelse lejekontrakt: Erhverv, kompleks12.500,-
Forhandling af lejeforholdMedgået tid
 
Allonge v. lejerskift / afståelse3.125,-

 

 

Venteliste 
Opskrivning på venteliste inkl. 1 år250,-
Udarbejdelse af salgsopstilling og udsendelse til venteliste (ex porto) 1.250,-

 

 

Andre ydelser

Pris kr. inkl. moms

  

 

Særskilt afregning af forbrugsregnskab ved bankoverførsel 100,-
Indgåelse og administration af afdragsordning - Under kr. 5.000 625,-
Indgåelse og administration af afdragsordning - Fra kr. 5.000937,-

 

 

Særskilte ydelser, Ejendommen

Pris kr. inkl. moms

 

Administrative ydelser 
Møder på kontoret i arbejdstiden (til 16.00) v. TOTAL Administration 0,-
Møder på kontoret efter kl 16.00Medgået tid
Tillæg for at møde på ejendommen750,-
Ekstraordinær generalforsamling, dirigentMedgået tid, dog min.  4.375,-
Ekstraordinær generalforsamling, referat Medgået tid, dog min.  3.750,-
 
Omprioritering / omlægning af lån0,3% v. min 10.000,- eller aftale.
Materiale til og gennemgang af valuarvurdering (fuld løsning)5.000,-
Print og kopi2,5,- pr. side
Kuvert og kuvertering3,75,- pr. kuvert
PortoPost Danmarks takster
Anbefalet brev275,-
 

 

 

5Timepriser
 
 
Assistent
 
750,-
Administrator/Controller, hverdage indtil kl. 16.001.375,-
Administrator/Controller, hverdage fra 16.00 - 22.001.625,-
Administrator/Controller, hverdage fra 22.00 - 24.001.875
Tillæg for at møde på ejendom750,-
Specialist i byggesagsadm. og finansiel rådgivning
 
2.000-2.500,-
Inspektør
 
875,-
Projektleder
 
1.200,-
Seniorprojektleder
 
1.606,25