Background Image
ANDELSBOLIGFORENINGER

Priser på ekstraydelser

For ydelser udover den normale administration, så som berigtigelse af andelsoverdragelser, afdragsordninger og låneomlægning, opkræves særskilte gebyrer. Disse betales som udgangspunkt af de parter, der rekvirerer ydelsen. 

Særskilte Gebyrer

Pris kr. inkl. moms

Dokumenter

 

Genfremsendelse vedtægter, regnskab mv. (e-mail)

0,-

Brugeradgang til intranet

0,-

Genfremsendelse af bortkommet indbetalingskort (e-mail)   

0,-


Køb og salg af andelsbolig

 

Berigtigelse / Overdragelsesgebyr v. minihandel

3.125,-

Berigtigelse / Overdragelsesgebyr v. alm. handel

8.000,-

Handel afregning sælger, panthaver, udlægshaver mv. (pr. stk)    

1.250,-

Lovpligtigt nøgletalsskema 1 & 2 (betales af sælger)

3.000,-

Ændringer i købsaftale (dato, navne, pris, mv) 

1.875,-

Annulleret salg

2.500,-

Tvangssalg

Medgået tid

Udarbejdelse af mæglerskema

3.750,-

Mæglerbetjening ved andelshandel

2.000,-

Ekspresudarbejdelse og ekspedition af købsaftale

2.500,-

Acontoafregning af salgsprovenu før alm. frist

1.875,-

Genberegning af andelsværdi

2.000,-

Ekspedition tvist om mangler

2.000,-


Pant og låneoptagelse (Betales af låntager)

 

Afgivelse af adkomsterklæring

1.875,-

Håndtering og afregning af transport

1.250,-


Udlejning           

 

Udarbejdelse af og overvågning af fremlejeaftale (Betales af udlejer)           

1.875,-

Udarbejdelse lejekontrakt: Bolig/fremleje

1.875,-

Udarbejdelse lejekontrakt: Garage, kld, p-plads mv.

937,-

Udarbejdelse lejekontrakt: Erhverv, simpel

6.250,-

Udarbejdelse lejekontrakt: Erhverv, kompleks

12.500,-

Forhandling af lejeforhold

Medgået tid

Allonge v. lejerskift / afståelse

3.125,-


Venteliste

Opskrivning på venteliste inkl. 1 år

250,-

Udarbejdelse af salgsopstilling og udsendelse til venteliste (ex porto) 

1.250,-


Andre ydelser

Pris kr. inkl. moms

Særskilt afregning af forbrugsregnskab ved bankoverførsel

 100,-

Indgåelse og administration af afdragsordning - Under kr. 5.000 

625,-

Indgåelse og administration af afdragsordning - Fra kr. 5.000

937,-


Særskilte ydelser, Ejendommen

Pris kr. inkl. moms


Administrative ydelser

Møder på kontoret i arbejdstiden (til 16.00) v. TOTAL Administration

 0,-

Møder på kontoret efter kl 16.00

Medgået tid

Tillæg for at møde på ejendommen

750,-

Ekstraordinær generalforsamling, dirigent

Medgået tid, dog min.  4.375,-

Ekstraordinær generalforsamling, referat 

Medgået tid, dog min.  3.750,-

Omprioritering / omlægning af lån

0,3% v. min 10.000,- eller aftale.

Materiale til og gennemgang af valuarvurdering

3.750,-

Print og kopi

2,5,- pr. side

Kuvert og kuvertering

3,75,- pr. kuvert

Porto

Post Danmarks takster

Anbefalet brev

275,-5Timepriser

Assistent

750,-

Administrator/Controller, hverdage indtil kl. 16.00

1.375,-

Administrator/Controller, hverdage fra 16.00 - 22.00

1.625,-

Administrator/Controller, hverdage fra 22.00 - 24.00

1.875

Tillæg for at møde på ejendom

750,-

Specialist i byggesagsadm. og finansiel rådgivning

2.000-2.500,-

Inspektør

875,-

Projektleder

1.200,-

Seniorprojektleder

1.606,25