Background Image
ANDELSBOLIGFORENINGER

BASIS Administration

Løsningen for dem der langt hen af vejen  kan og vil selv

BASIS Administration er en billigere mulighed for de mindste foreninger eller et fleksibelt alternativ til de foreninger der er, eller ønsker at være, delvist selvadministrerende. Løsningen til dem der kan og vil selv, men som har brug for hjælp til opkrævningerne og bogføringen.

BASIS Administration gør bestyrelsens arbejde lettere, fordi løsningen indeholder adgang til vores netbaserede administrationssystem. Administrationssystemet indeholder bl.a. en række elektroniske arkiver, fælles maillister og kalender samt opgavestyring og elektronisk afrapportering.

Omfattede ydelser

Opkrævning af boligafgift og andre betalinger via PBS, udsendelse af påkrav ved manglende betaling, orientering til bestyrelse, etc.

Betaling af udgifter, daglig bogføring af ind- og udbetalinger og opbevaring af bilag i 5 år.

Kvartalsvis afrapportering til bestyrelsen, og årlig fremsendelse af komplet materiale til revisor med henblik på udarbejdelse af årsregnskab.

Årlig afregning af forbrugsregnskab for varme og/eller vand overfor beboerne.

Bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger.

Udarbejdelse af overdragelsesaftaler mv. og ekspedition af handler mod særskilt gebyr (i andelsboligforeninger).

Registrere ejerskifte og kontrollere at sikkerhed stilles i overensstemmelse med foreningens vedtægter (i ejerforeninger).

Besvarelse af ejendomsmæglerhenvendelser (i ejerforeninger). 

Øvrige opgaver vedrørende foreningens drift, så som afholdelse af generalforsamling, varetages af foreningen selv, eller tilkøbes efter behov. Det samme gør økonomisk og juridisk rådgivning.