Background Image
EJERFORENINGER

BASIS Administration

Løsningen for dem der langt hen af vejen  kan og vil selv

BASIS Administration

BASIS Administration er for de mindste foreninger, og det er en hjælp til dem der kan og vil selv, men som har brug for hjælp til opkrævningerne og bogføringen.

BASIS Administration gør dog bestyrelsens arbejde lettere, fordi løsningen indeholder adgang til vores netbaserede administrationssystem. Administrationssystemet indeholder bl.a. en række elektroniske arkiver, fælles maillister og kalender samt opgavestyring og elektronisk afrapportering.

Indhold

  1. Opkrævning af fællesudgifter og andre betalinger via PBS, udsendelse af påkrav ved manglende betaling, orientering til bestyrelse, etc.
  2. Betaling af udgifter, daglig bogføring af ind- og udbetalinger og opbevaring af bilag i 5 år.
  3. Kvartalsvis afrapportering til bestyrelsen, og årlig fremsendelse af komplet materiale til revisor med henblik på udarbejdelse af årsregnskab.
  4. Årlig afregning af forbrugsregnskab for varme og/eller vand overfor beboerne.
  5. Bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger.
  6. Registrerer ejerskifte og kontrollerer at sikkerhed stilles i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
  7. Besvarelse af ejendomsmæglerhenvendelser. 

Øvrige opgaver vedrørende foreningen drift varetages af foreningen selv, eller tilkøbes efter behov.