Background Image
EJERFORENINGER

Priser på ekstraydelser

Administration af ejerforeninger, grundejerforeninger mv.

For ydelser udover den normale administration, så som ejerskifter, afdragsordninger mv. opkræves særskilte gebyrer. Disse betales som udgangspunkt af de parter der rekvirerer ydelsen og således ikke altid af foreningen.

Nedenstående er gebyrer for ydelser, der leveres til ejere på bestilling.
Disse betales af ejeren.
 

Særskilte gebyrer, ejer

Pris kr. inkl. moms

 

Fremsendelse af foreningsdokumenter (vedtægter, regnskab mv.) til e-mail0,-
Brugeradgang til Cobblestone Cloud0,-
Genfremsendelse af bortkommet indbetalingskort til e-mail0,-
Udarbejdelse af mæglerskema5.900,-
Hastegebyr mæglerbesvarelse (under 2 dage)2.000,-
Aflysning af pantebrev samt påtegning  via tinglysning.dk2.500,-
Notering af ejerskifte ifbm. ejerlejlighedskøb, ny p-plads mv., opkræves hos køber2.600,-
Udarbejdelse af lejeaftale, bolig & fremleje1.875,-
Notering af fremleje og tilkobling til beskedsystem mv. (betales af udlejer/ejer)1.875,-
Udarbejdelse af lejeaftale, garage, p-plads, kælder mv.937,-
Særskilt afregning af forbrugsregnskab ved bankoverførsel187,-
Administration af fælleslån inkl. fremsendelse af rente- og restgældsopgørelse en gang årligt450,- pr. år pr. lånedeltager
Førindfrielse af fælleslån (betales af ejer)2.500,-
Indgåelse og administration af afdragsordning,750,-
§ 6 fuldmagt til bestyrelsen (tinglysningsfuldmagt)3.000,-

 
 

Nedenstående er særskilte ekstraydelser, der leveres til ejendommen/
bestyrelsen som led i den daglige administration. 
Disse betales af foreningen  
 

Særskilte gebyrer, ejendom

Pris kr. inkl. moms

 

Pakke 1 Generalforsamling - Udarbejdelse indkaldelse og dialog samt udsendelse indkaldelse (uden deltagelse)5.000,-
Pakke 2 Generalforsamling -  Udarbejdelse indkaldelse og referat og dialog samt udsendelse og deltagelse GF som referent alene9.000,-
Pakke 3 Generalforsamling - Udarbejdelse indkaldelse, deltagelse som dirigent inkl. forberedelse og gennemgang referat bagefter10.000,-
Pakke 4 Generalforsamling - Udarbejdelse indkaldelse forberedelse og deltagelse som dirigent og referent, samt udsendelse materiale12.000,-
Pakke 5 Generalforsamling - Indkaldelse, dirigent og referent ordinær generalforsamling (basis kunder)12.500,-
 Pakke 6 Generalforsamling - Kun deltagelse dirigent  (ekstern kunde) 12.500,-
Print og kopi2,5,- pr. side
Kuvert og kuvertering3,75,- pr. kuvert
PortoPost Danmarks takster
Anbefalet brev275,-

 

Nogle opgaver afregnes efter medgået tid eller efter forud aftalt fast pris. 
Vejledende timesatser følgeder nedenfor
 

Timesatser

Pris kr. inkl. moms

 

Assistance af student el lign.750,-
Administrator/Controller1.500,-
Timesats øvrige (specialist byggesagsadm. finansiel og økonomisk rådgivning)2.000,-
Chef /Head of2.500,-
Direktør3.000,-
Projektleder byggeteknisk rådgivning1.375,-
Seniorprojektleder byggeteknisk rådgivning1.600,-
Partner byggeteknisk rådgivning2.000,-
Timesats tillægges 50% ved møde/arbejde efter kl.16.00Tillæg 50%