Background Image
EJERFORENINGER

Priser på ekstraydelser

Administration af ejerforeninger, grundejerforeninger mv.

For ydelser udover den normale administration, så som ejerskifter, afdragsordninger mv. opkræves særskilte gebyrer. Disse betales som udgangspunkt af de parter der rekvirerer ydelsen og således ikke altid af foreningen.

Nedenstående er gebyrer for ydelser, der leveres til ejere på bestilling.
Disse betales af ejeren.
 

Særskilte gebyrer, ejer

Pris kr. inkl. moms

 

Fremsendelse af foreningsdokumenter (vedtægter, regnskab mv.) til e-mail0,-
Brugeradgang til intranet0,-
Genfremsendelse af bortkommet indbetalingskort til e-mail0,-
Udarbejdelse af mæglerskema5.000,-
Hastegebyr mæglerbesvarelse (under 2 dage)1.000
Aflysning af pantebrev samt påtegning  via tinglysning.dk2.500,-
Notering af ejerskifte, opkræves hos køber2.000,-
Udarbejdelse af lejeaftale, bolig & fremleje1.875,-
Udarbejdelse af lejeaftale, garage, p-plads, kælder mv.937,-
Særskilt afregning af forbrugsregnskab ved bankoverførsel187,-
Administration af fælleslån inkl. fremsendelse af rente- og restgældsopgørelse en gang årligt450,- pr. år pr. lånedeltager
Førindfrielse af fælleslån (betales af ejer)1.500,-
Indgåelse og administration af afdragsordning, under 5.000 kr.625,-
Indgåelse og administration af afdragsordning, fra 5.000 kr. 937,-

 
 

Nedenstående er særskilte ekstraydelser, der leveres til ejendommen/
bestyrelsen som led i den daglige administration. 
Disse betales af foreningen  
 

Særskilte gebyrer, ejendom

Pris kr. inkl. moms

 

Møder på kontoret i arbejdstiden (til kl. 16), gælder for kunder med TOTAL administration0,-
Møder på kontoret efter arbejdstid (fra kl. 16)Medgået tid, jf. nedenfor
Tillæg for at møde på ejendommen750,-
Ekstraordinær generalforsamling (forberedelse, indkaldelse og deltagelse)Medgået tid, fra 4.375,-
Udarbejdelse af referatMedgået tid, fra 3.750,-
Print og kopi2,5,- pr. side
Kuvert og kuvertering3,75,- pr. kuvert
PortoPost Danmarks takster
Anbefalet brev275,-

 

Nogle opgaver afregnes efter medgået tid eller efter forud aftalt fast pris. 
Vejledende timesatser følgeder nedenfor
 

Timesatser

Pris kr. inkl. moms

 

Sekretær- og simpel bogføring750,-
Administrator/Controller, hverdage indtil kl. 16.001.375,-
Administrator, fra kl. 16.00 - 22.001.625,-
Administrator, fra kl. 22.00 - 24.001.875,-
Administrations- eller regnskabschef og direktør2.000,-
Specialist i økonomisk og finansiel rådgivning (låneomlægning, særlige budgetkalkuler mv.)2.500,-
Bygningsingeniør1.200,-
Rutinemæssige advokatopgaver1.250 - 1.600,-
Avancerede advokatopgaver1.700 - 2.500,-