Background Image
Udlejning og kontor

Priser på ekstraydelser

Administration af udlejningsejendomme

Timesatser for opgaver afregnet efter medgået tid:

Opgaver efter medgået tid:

Timepris inkl. moms

Sekretær- og simpel bogføring

750,-

Regnskabsmedarbejder1.375,-

Administrator, Dagtimerne

1.375,-

1.625,-

Administrator, fra kl. 16.00Administrator, fra kl. 22.001.875,-
Administrations-, regnskabschef, dir.2.000,-
Specialist. Økonomisk og finansiel rådgivning 2.000,-

Bygningsingeniør

1.000-1.600,-

Rutinemæssige advokatopgaver

1.250-1.600,-

Avancerede advokatopgaver

1.700-2.500,-