Background Image

 Whistleblower

For at overholde kravene i hvidvaskloven  skal man som virksomhed kende sine kunder, samt kundernes formål med forretningsforbindelsen. For at sikre kendskab til kunderne, skal vi gennemføre nogle kundekendskabsprocedurer, der blandt andet medfører, at man skal bede sine kunder om legitimation i form af fx kopi af pas og sundhedskort.   

Ud over dette er vi som virksomhed forpligtet til at indberette mistænkelige forhold til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvis vores ansatte får mistanke om, at vores kunder på en eller anden måde er indblandet i eller bliver misbrugt til hvidvask af penge eller til finansiering af terrorisme.

Udover at vi som virksomhed er forpligtet til at indberette, så skal vores kunder også have mulighed for at indberette mistænkelige forhold af enhver karakter.

Dette kan man gøre ved at skrive til os på en særlig e-mail vi har oprettet til formålet: whistleblower@cobblestone.dk

E-mailen modtages af whistleblower ansvarlig i Cobblestone A/S der er direktør Patrick Kuklinski og Advokat Finn Träff.

Alle henvendelser bliver behandlet i fortrolighed.