Background Image

 Whistleblowerordning

For at overholde kravene i hvidvaskloven  skal man som virksomhed kende sine kunder, samt kundernes formål med forretningsforbindelsen. For at sikre kendskab til kunderne, skal vi gennemføre kundekendskabsprocedurer, der blandt andet medfører, at man skal bede sine kunder om at legitimere sig.   

Ud over dette er vi som virksomhed forpligtet til at indberette mistænkelige forhold til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvis vores ansatte får mistanke om, at vores kunder på en eller anden måde er indblandet i eller bliver misbrugt til hvidvask af penge eller til finansiering af terrorisme.

Udover at vi som virksomhed er forpligtet til at indberette mistænkelige forhold, så har vores kunder og medarbejdere også mulighed for at benyttes vores whistleblowerordning. Ordningen kan benyttes, hvis man oplever eller har mistanke om alvorlige forhold i Cobblestone eller ved forhold og aktiviteter med tilknytning til Cobblestone. Dette kan man gøre ved at indberette forholdet på vores whistleblowerplatform her

Alle henvendelser bliver behandlet i fortrolighed.