Background Image

Køb af andelsbolig

At handle en andelsbolig var indtil for få år siden en forholdsvis banal ting. I dag forholder det sig imidlertid meget anderledes. Særligt købesummernes størrelse samt nye regler om pant og sikkerhed gør, at processen i dag er langt mere omfattende og efterhånden ligner salget af anden fast ejendom. F.eks. ejerlejligheder.

Det er derfor vigtigt at du sætter dig grundigt ind i nedenstående materiale og eventuelt søger behørig juridisk og økonomisk rådgivning!

I Cobblestone har vi gjort vores for, at du er i kyndige hænder og kan føle dig tryg i hele dit købsforløb. Vi har en specialiseret handelsgruppe, som kender proceduren i foreningen og ved, hvad der bliver stillet af krav til dig som køber. 

Har du spørgsmål vedrørende dit køb kan du kontakte os på e-mail handel@cobblestone.dk

 

Købsforløbet

4. Tilsagn om køb

Har du fået anvist en andelslejlighed via en venteliste skal du udfylde formularen "FH04 Ønske om køb af andelsbolig"
Har du fået anvist lejligheden af sælger, som har fri anvisningsret, og ønsker at købe den, skal sælger udfyld formularen"FH02 Begæring om overdragelsesaftale". Da sælger har ansvaret for at oplysninger om køber er korrekte, er det vigtigt at køber opgiver alle relevante oplysninger til sælger, herunder navn, adresse og kontaktoplysninger. 

5. Udfærdigelse af overdragelsesaftale

Når der mellem køber og sælger er aftalt overdragelse og købesum og alle påkrævet rapporter er udarbejdet, udfærdiger Cobblestone, på foreningens vegne, en overdragelsesaftale mellem køber og sælger, som også tiltrædes af bestyrelsen. 

6. Indhentelse af underskrifter

Når overdragelsesaftalen er udarbejdet indhenter den handelsansvarlige underskrifter fra parterne. 
Dette foregår som udgangspunkt elektronisk ved brug af MitID, idet parterne modtager en e-mail med et link til aftalen samt alle aftalebilag. Den elektroniske løsning sikrer hurtig og komfortabel sagsbehandling idet alle parter kan skrive under hvor og hvornår de ønsker.  
Ønsker man ikke at aftalen sendes elektronisk, skal vi have besked herom inden pkt. 5, udfærdigelse af overdragelsesaftale.
Cobblestone opkræver i forbindelse hermed også købesummen, som i udgangspunktet skal indbetales 14 dage før overdragelse. 

7. Overdragelse af andelen

Når overdragelsesaftalen er underskrevet af alle parter og købesummen er indbetalt kan lejligheden overtages. Cobblestone bestiller varme og evt. vand aflæsning, men øvrige målere skal parterne selv aflæse på overdragelsesdagen og melde ind til forsyningsselskaberne. Den praktiske nøgleoverdragelse aftales alene mellem køber og sælger. 

8. Afregning af salg

Sælger afregnes som udgangspunkt 15-21 dage efter overdragelse. Dette skyldes at køber har 14 dage fra overdragelse til at gøre indsigelse overfor fejl og mangler. Har køber benyttet sig af denne indsigelsesret og har opgivet et anslået beløb til udbedring, tilbageholder Cobblestone dette beløb indtil der mellem køber og sælger er enighed om, hvordan mangelsagen skal afgøres. Køber kan anmelde mangler identificeret efter overtagelsen ved brug af "FH06 Anmodning om tilbageholdelse af købesum".
Er der ikke opstartet en mangelsag, afsluttes handlen her.
 

9. Afslutning af mangelsag og handlen generelt

Cobblestone går ikke ind i sagen om hvem der i en mangelsag har ret eller hvordan den skal afgøres. Dette er alene op til sælger og køber at finde ud af. 
Når der er truffet afgørelse af mangelsagen vil Cobblestone afregne det tilbageholdte beløb efter anvisning fra køber og sælger. Herefter afsluttes handlen. 

Formularer vedr. køb af andelsbolig:

Tryk på nedenstående formularer for at udfylde eller printe!

"FH02 Begæring om overdragelsesaftale": Udfyldes af sælger, såfremt der mellem køber og sælger, er indgået aftale om køb af andelsbolig i en forening uden venteliste

 

"FH04 Ønske om køb af andelsbolig": Bruges hvis du er skrevet op på en venteliste, har fået tilbudt en andelsbolig via listen og gerne vil købe den tilbudte bolig.

 

"FH06 Anmodning om tilbageholdelse af købesum": Bruges af køber til at anmelde mangler identificeret efter overtagelsen af andelsboligen. Med denne formular beder køber administrator foretage tilbagehold i købesummen og igangsætte en mangelsag.
Bemærk, denne formular kan ikke udfyldes online, men skal printes. 

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har fået tilbudt en lejlighed via en venteliste. Hvordan meddeler jeg min interesse?

Har du fået anvist en andelslejlighed via en venteliste skal du udfylde formular "FH04 Ønske om køb af andelsbolig".

Jeg har netop overtaget min lejlighed, hvordan skal jeg forholde mig til mangler?

Når du har overtaget din nye andelslejlighed har du 14 dage fra overtagelsesdagen til at gøre eventuelle indsigelser og mangler gældende. Inden du gør sådanne mangler gældende skal du meget grundigt læse om processen og mulige løsninger ved mangelsager her >>>. Derefter kan du udfylde formular "FH06 Anmodning om tilbageholdelse af købesum". 

Hvornår får jeg mit andelsbevis / kopi af overdragelsesaftalen?

Når handlen er afsluttet og afregnet, 15-21 dage efter overdragelse, vil du modtage en kopi af den endelige købsaftale med alle parters underskrifter. Har du skrevet under med elektronisk signatur vil du dog modtage overdragelsesaftalen ligeså snart alle parter har skrevet under. Vi udsteder ikke længere andelsbeviser idet overdragelsesaftalen er din dokumentation for ejerskabet. 

Har du andre spørgsmål kan du kontakte os på handel@cobblestone.dk