Background Image

Skadesanmeldelse

Er der opstået en skade på ejendommen, som du er i tvivl om, eller ved er dækningsberettiget, kan du meddele skaden til Cobblestone ved at udfylde vores formular nedenfor. 

Anmeld din skade her!

Skadesbehandling fra start til slut

Nedenstående forløb gælder for foreninger, der er en del af Cobblestones rammeaftale igennem Protector, der håndteres af Willis Towers Watson som forsikringsmægler. Er du i tvivl om hvorvidt din ejendom/forening er en del af rammeaftalen, kan du kontakte din administrator der kan svare herpå, eller finde ejendommens/foreningens oplysninger i vores online løsning Cobblestone Cloud under forsikringer. 

Anmeldelse

En skade skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på ejendom, samt evt. ejendomsnr. og policenr.
 • Skadeadresse
 • Skadedato
 • Skadeårsag, hvad er der sket og hvordan er skaden opdaget?
 • Skadesomfang (hvis det kendes ved anmeldelse og gerne med ca. reparationspris)
 • Kontaktperson på skaden, med navn, tlf.nr og e-mail.
 • Billede af skaden, hvis muligt
   

Akut skadesservice / Døgnvagt

Protector Forsikring samarbejder med Polygon Skadeservice (24 timers vagtservice), der kan hjælpe i akutte tilfælde, hvor der er behov for skadebegrænsning. Typisk uden for normal åbningstid (kl. 9-16).

Polygon indestår for at akutte skadeserviceydelser bliver iværksat indenfor max 1 time under normale vejrforhold.

Kontakt kan ske på tlf.nr. +45 72 28 28 18 (særligt nummer for Protector-kunder). 

Er der tale om en glasskade, har Protector endvidere et samarbejde med Glarmestrenes Døgnvagt ved glasskader. De kan kontaktes på tlf.nr. +45 70 100 100.

 

 

Behandling af skadesanmeldelsen

Administrator sender ved modtagelse, anmeldelsen videre til foreningens forsikringsmægler.

 • Forsikringsmægleren ser anmeldelsen igennem og vurdere om skaden er dækket
 • Hvis skaden er dækningsberettiget, eller der er tvivl herom, sendes anmeldelsen videre til foreningens forsikringsselskab
 • Er der ikke tale om en dækningsberettiget skade, giver forsikringsmægler kontaktpersonen besked direkte eller sender alternativt svaret til administrator, som giver svaret videre til skadeskontaktpersonen. Herefter lukkes skadessagen.

   

 

Udbedring af skaden

Er skaden dækningsberettiget går behandlingen videre til følgende:

 • Skadesbegrænsning må altid igangsættes. Man skal som forsikringstager sørge for at stoppe og begrænse skadens omfang. Det er typisk skadeservice i forbindelse med vandskader, hvor der skal bestilles opsugning af vand og affugtning, samt ved stormskader, hvor tag skal afdækkes for at forhindre evt. vandskader.
 • Ved skader, der kan udbedres for under 40.000 kr. inkl. moms, kan reparationen sættes i gang uden forgående godkendelse fra forsikringsselskabet. Dette kræver dog først at forsikringsmægleren har oplyst det er en dækningsberettiget skade.
 • Skader, hvor reparationen overstiger 40.000 kr. inkl. moms, skal der indhentes udspecificeret tilbud (dvs. materialeforbrug og priser, samt timeantal skal fremgå), som skal godkendes inden arbejdet sættes i gang. Det er foreningen/skadelidte selv, der skal indhente tilbud.
 • Når skaden er udbedret fremsendes faktura/fakturaer til forsikringsmægleren med betalingsoplysninger samt henvisning til skadeID og forsikringsmægleren sørger for at den/de bliver betalt. 

   

 

Taksatorskade

 • Ved større skader, eller skader med tvivl om dækning, kan forsikringsselskabet sætte en taksator på, til at besigtige og vurdere skaden.
 • Al kommunikation foregår direkte mellem taksator og skadelidte, men administrator får løbende information om skaden og forløbet.
 • Taksator skal godkende alt arbejde på skaden inden det sættes igang. Der følger en rapport fra taksator, hvor aftaler på skaden fremgår, så skadelidte altid kan se, hvilke arbejder og reparationer, der er godkendt
 • Når skaden er udbedret fremsendes faktura/fakturaer til forsikringsmægleren eller taksator, med betalingsoplysninger samt henvisning til skadeID og forsikringsmægleren sørger for at den/de bliver betalt.