Tilbud på stiftelse af en andelsboligforening

Ejendommens information

Hvem stiles tilbuddet til:

I forbindelse med at man forsøger at stifte en andelsboligforening, vil det altid være fornuftigt at etablere en initiativgruppe/beboergruppe som repræsenterer ejendommens lejere og som den professionelle rådgiver kan have den indledende dialog med omkring stiftelsesprocessen og senere valg af finansieringsform, budget, udformning af vedtægter mv. Denne gruppe har typisk en størrelse på 1-3 personer til at starte med og det er for os rart at vide om der er etableret en sådan gruppe i ejendommen vi kan have dialogen med, eller om vi skal ud og have fat i flere af ejendommens lejere, da en stiftelsesproces vil kræve nogen af lejerne i ejendommen også investerer tid og interesse i at man gerne vil forsøge at overtage ejendommen i en andelsboligforening

Yderligere information:

Bemærk:
Alle oplysninger behandles fortroligt og vi videregiver ingen oplysninger til tredjepart. Vi vil ikke sende dig reklame til de angivne adresser.

Idet tilbuddet vil blive sendt til dig via e-mail er det vigtigt at e-mailadressen er korrekt. Foreningen navn og adresse er også vigtig for at vi ved hvor i landet foreningen er beliggende. Navnet er kun nødvendigt så vi kan stile tilbuddet til den rette person.