Internettet er nok det bedste sted at starte. Der er mange flere oplysninger, end det der kan præsenteres i en avisannonce.

Det bedste sted at søge efter annoncer er vel nok Dansk Ejendomsmæglerforenings søgeside boligsiden.dk.
Her findes de ejendomme, som næsten alle professionelle ejendomsformidlere har til salg. Små uafhængige ejendomsmæglere og advokater har også mulighed for at annoncere på søgesiden gennem servicebureauer.

Det er en måde at få overblik over en meget stor del af boligmarkedet. Man sparer således tid på at søge i hver enkelt mæglerkædes egen søgemaskine.Problemet ved boligsiden er nok primært, at den ikke indeholder annoncer for private, der selv sælger udenom ejendomsmægler.

Der findes også andre søgemaskiner, der søger på tværs af kæderne. Desværre fungerer disse søgemaskiner ikke altid optimalt, da nogle af ejendomsmæglerkæderne direkte modarbejder disse søgemaskiner og søger at hindre, at de får adgang til deres data. De største mæglerkæder så nok helst, at man var tvunget til at søge direkte hos dem, for det ville naturligvis give dem en fordel frem for mindre ejendomsmæglere.

Home har ført en retssag mod Ofir, hvor synspunktet var, at såkaldt deep linking til boligannoncerne var en krænkelse af Homes ophavsret til boligannoncerne. Home tabte sagen, da boligannoncerne ikke er ophavsretsligt beskyttet. Sagen er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2006, s. 1564 S.Sø- og Handelsretten anførte følgende i sin afgørelse:

Søgetjenester, der af forskelligt tilsnit må antages at blive stadig mere almindelige på internettet, må anses som ønskværdige som værende nødvendige for funktionen af dagens internet som medie for søgning og udveksling af en uhyre omfangsrig og stadig stigende mængde af informationer. Den databasebeskyttelse, som er et sigte med databasedirektivet, afspejler også disse forhold. Det må anses for almindeligt, at der på søgetjenester stilles dybe link til rådighed, hvorved brugeren på en effektiv måde kan komme direkte til de ønskede oplysninger, hvilket, som internettet er indrettet og fungerer, gennemgående må antages at være i overensstemmelse med de interesser, der forfølges af dem, der vælger at benytte internettet til tilgængeliggørelse af oplysninger for offentligheden. Aktører, herunder udbydere, på internettet, må således påregne, at der fra søgetjenesterne etableres link til de oprettede sider uanset disses opbygning og indbyrdes sammenhæng, dvs. også til undersider som sagsøgerens ejendomsannoncesider.
Når det til det anførte yderligere tages i betragtning, at bolig.ofirs brugere - der kan vælge omstilling enten til forsiden eller, ved brug af dybe link, direkte til ejendomsannoncesiden på sagsøgerens hjemmeside, hvor der ikke gøres brug af bannerannoncer - før omstilling til ejendomsannoncesiden effektueres, ved fremkomsten af et skærmbillede oplyses om den forestående omstilling, finder retten ikke, at sagsøgte overtræder markedsføringslovens § 1 ved på bolig.ofir at stille dybe link til rådighed for brugerne.


Private har også mulighed for at sætte deres boliger til salg på nettet. 
Her er robinhus.dk nok det bedste sted.

Udenfor internettet er de lokale aviser og de lokale ejendomsmægleres vinduesudstillinger altid et godt udgangspunkt for søgning. Det er jo normalt de lokale mæglere, der har ejendommene til salg.

I dele af Københavnsområdet har Berlingske Søndag også et solidt greb om annoncemarkedet.
Næsten alle ejendomsmæglere laver åbent hus arrangementer om søndagen, hvor der er mulighed for at komme uanmeldt og besigtige de enkelte ejendomme. Disse arrangementer er en udmærket måde at se mange ejendomme på, men hvis en ejendom er interessant, bør man bede om at se den igen alene i ro og mag.

Generelt bør man altid se på ejendomme med forskellige ejendomsmæglere. Der er ingen grund til kun at se på de ejendomme, som en enkelt mægler har til salg. Dette er også nødvendigt for at danne sig et ordentligt indtryk af markedet. I sidste ende er det jo også lidt tilfældigt, hvem der har den rigtige bolig til salg.

Det er ikke noget problem at købe direkte af en privat sælger udenom ejendomsmægler. Der er ingen regler, der kræver, at der skal medvirke en ejendomsmægler ved en bolighandel.Man skal selvfølgelig have en god portion skepsis overfor prisfastsættelsen, når det er en privat sælger. En privat sælger kan nogle gange have en helt naiv optimisme ved sin prisfastsættelse. Det gælder desværre også hos nogle ejendomsmæglere.
Se også boligzonen.dk.