Hvis man er utilfreds med sin ejendomsmægler, og hvis man mener, at ejendomsmægleren er erstatningsansvarlig, er det muligt at klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling, som tager sig af den slags sager.

Det er en forholdsvis enkel, billig og hurtig sagsbehandling, som foregår på et skriftligt grundlag.

Det er normalt ikke muligt at få dækket omkostninger til advokatbistand i forbindelse med en sag for Klagenævnet. Den retshjælpsforsikring, der er indeholdt i de fleste private forsikringer undtager nemlig tvister, som kan behandles ved et klagenævn, idet forbrugerne forudsættes at kunne håndtere den slags sager selv.

Se mere på Klagenævnets hjemmeside. Klagenævnet vejleder også om udfyldelse af klageskema mv.

Ejendomsmæglere, der er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal følge Klagenævnets afgørelser, medmindre de får tilladelse af Ejendomsmæglerforeningen til at indbringe sagen for domstolene.