Administrationshuset har udviklet sig fra at være en københavnsk ejendomsadministrator med fokus på ejer- og andelsboligforeninger, til i dag at være en af branchens største full service ejendomsforvaltere. Fra primært at administrere foreningsejendomme på brokvartererne i København, forvalter vi i dag ejendomme i hele landet og kun lidt over halvdelen af vores folk arbejder til dagligt med ejendomsadministration. 

Navnet Administrationshuset har bragt os langt, men navnet er ikke længere dækkende for den brede vifte af ydelser vi leverer og den meget proaktive og udviklingsorienterede tilgang vi har til ejendomsforvaltning - så vi har måttet erkende, at navnet er umuligt at udtale for vores udenlandske kunder og de efterhånden mange udlændinge der bor i vores ejendomme. 

Derfor skifter Administrationshuset 1. november 2017 navn til Cobblestone Property Management

Administrationshusets selskaber inden for facility management, ejendomsservice og byggeteknisk rådgivning ændrer også navn. Fremover vil vores rengørings- og viceværtsfunktion fungere under navnet ”Cobblestone Facility Service”, mens vores driftsrelaterede indkøbs- og rådgivningsfunktioner vil få navnet ”Cobblestone Facility Management”. Vores søsterselskab Plan 1 Byggerådgivning med ca. 25 arkitekter og ingeniører får tilføjet binavnet ”Cobblestone Architects”. Vores seneste skud på stammen, Heimdal Nordic, der leverer corporate finance services samt låneadministration, agerer på det nordiske marked og tilføjer binavnet ”Cobblestone Financial Services”.  

Der er udelukkende tale om navneændringer! Der sker ingen ændringer i vores ejerforhold eller vores aftaler med kunder, lejere eller leverandører. Alle praktiske forhold, herunder hvordan vi kontaktes, fortsætter uændret.

Hvorfor Cobblestone?

Vi kommer fra stenbroen. Administrationshuset har stærke rødder i de københavnske brokvarterer. Det var i administration og udviklingen af ejer- og andelsboligforeninger i de klassiske københavnerejendomme vi lagde grunden til det vi er i dag. Samtidig har vi også altid betragtet os som rebeller og forandringsagenter i en generelt konservativ ejendomsbranche. 

Cobblestone er engelsk for brosten. Dermed knytter det navn, der skal tage os ind i fremtiden, direkte tilbage til vores historie og rødder på stenbroen. Samtidig sender navnet signaler om soliditet, historie og udfordring af det kendte.  

Ved at tage et engelsk navn, gør vi det ikke kun lettere for vores udenlandske kunder. Vi sender også et vigtigt signal til vores egen branche om at vi tror på, at internationaliseringen af den danske ejendomsbranche er kommet for at blive. 

Vores branche er på en lang rejse fra passiv ejendomsadministration til aktiv Property Management, og i den rejse vil vi føre an!  

Fakta:

Gruppen Administrationshuset omfatter i dag mere end 100 medarbejdere og leverer følgende ydelser til danske og udenlandske ejendomsejere med ejendomme i Danmark: 

  • Property Management af alle typer ejendomme.
  • Facility Management og økonomisk driftsrelateret rådgivning, med speciale i nybyggede projektejendomme.
  • Ejendomsservice og rengøring (Facility Service), bl.a. med særligt fokus på komplicerede ejendomme under udvikling og ombygning.
  • Arkitekt- og ingeniørrådgivning med fokus på renovering og omdannelse, space planning og langsigtet vedligeholdelsesplanlægning fra ad-hoc bistand til totalrådgivning.
  • Finansiel rådgivning, Corporate Finance og administration af låneporteføljer. 
     

Administrationshuset er vokset mellem 20% og 35% pr. år igennem en lang årrække og forvalter p.t. ca. 12.000 boligenheder og 650.000 kvm erhvervsejendomme. Vores erhvervsejendomme omfatter kontor, logistik og retail. Med ca. 350 butikker og 13 indkøbscentre er virksomheden særligt stærk inden for retail. Samtidig har man en af branchens meget få afdelinger, der er specialiseret i indkøbscentre og retailmiljø.