Cobblestone køber halvdelen af Cura Management, der fremover kommer til at hedde Cobblestone Asset Management. Dir. Lars Frederiksen forbliver som partner og direktør med ansvar for udvikling af asset management ydelserne hos Cobblestone.

Cobblestone har indgået en købsaftale med to eksterne investorer i Cura Management og overtager nu halvdelen af virksomheden. 

Cobblestone leverer i dag ejendomsadministration, facility service, finansiel og byggeteknisk rådgivning. Med købet kan Cobblestone tilføje et vigtigt ben til sin kunderådgivning og runder 200 medarbejdere.

Værdifuld rådgivning for kunderne
- Cobblestone Asset Management, som det nye selskab kommer til at hedde, er det sidste element, vi mangler i en komplet 360 graders løsning til branchens mest ambitiøse kunder. For de kunder, der ønsker at vi også varetager hele eller dele af den kommercielle drift og udvikling af deres ejendomsaktiver, kan vi nu også levere dette – med et erfarent og velrenommeret team i ryggen.

-  En anden vigtig grund til købet er, at stadig flere kunder henvender sig til os for at modtage asset management på konsulentbasis. Vores kerneydelse har været drift, administration og finansiering, men i takt med at afkastet presses ned, øges fokus på opstilling og eksekvering af kommercielle udviklingsplaner, og vi omfavner med glæde det at udvikle vores kunders porteføljer.

- Cobblestone har de senere år, på konsulentbasis bistået ejendomsejere og udviklere i udvikling af nye ejendomskoncepter og brugen af ny teknologi. Med en stærk Asset Managemen kompetence bliver vi nu også bedre i stand til at eksekvere de planer og koncepter vi udvikler, siger Rasmus Juul-Nyholm.

Cura Management tilbyder i dag også administration og udlejning. Med opkøbet overgår disse opgaver naturligt til Cobblestone, som har betydeligt større volumen her. Cura Management skal udelukkende varetage asset management-delen. Lars Frederiksen fortsætter som partner og direktør for området.

Troværdigt alternativ
Opkøbet kommer i stand efter et relativt kort forhandlingsforløb mellem de to virksomheder. Ifølge administrerende direktør hos Cura Management, Lars Frederiksen, har Cobblestones kontinuerlige interesse og vilje til at tænke innovativt og udvikle ejendomsbranchen, blandt andet gennem proptech og Rasmus Juul-Nyholms formandsskab i PropTech Denmark, været en positiv tilskyndelse.

- Cobblestone fremstår som et dynamisk og troværdigt alternativ til de tre andre store aktører inden for ejendomsadministration. Bl.a. derfor var vi interesserede i at blive en del af denne platform, siger Lars Frederiksen.

’Vi skal hente vækst’
Lars Frederiksen er heller ikke et øjeblik i tvivl om, hvad målsætningen er for samarbejdet: 

- Cobblestone Asset Management skal tiltrække nye asset management-kunder og føre til vækst på omsætning og antal kunder. 1 + 1 skal blive til 3 eller 4. Det er ingen hemmelighed og noget, jeg har stor tiltro til.

- Markedet efterspørger i stigende grad professionalisme samt bredere og dybere kompetencer. Ved at slå os sammen udnytter vi hinandens specialer og tilbyder dem en opkvalificeret rådgivningsydelse. I det nuværende marked er der både nationalt og internationalt en betydelig efterspørgsel efter investeringer i fast ejendom. Men kapitalen flyder ikke af sig selv. Den skal tiltrækkes. Læg dertil at investorerne stiller høje krav til forvaltning, transparens, compliance og rapportering. Det er denne agenda, den samlede virksomhed vil imødekomme, siger Lars Frederiksen. 

Cobblestone udvider p.t. sine lokaler på Gammel Køge Landevej 57 og planen er at Cobblestone Asset Management med sine 8 medarbejdere flytter til Valby 1. april 2020.