Analyse: De sidste uger har budt på en række udtalelser fra banker og eksperter, som fremfører at mange andelsboliger vurderes for højt og at de nye strammere regler for valuarvurderinger ikke har virket.

Det omfattende pressedækning i forbindelse med et muligt indgreb i $ 5. stk 2. og en række bankers udmelding og at de enten ikke vil låne ud til andelshavere eller at mange foreninger, der anvender evaluar, er vurderet for højt, har skabt nervøsitet og udløst en del henvendelser til os.

Vi har benyttet lejligheden til at undersøge emnet nærmere og redegør, med helt aktuelle data, i nedenstående video for hvad det egentlig er der sker i andelsboligmarkedet i øjeblikket. Er du andelshaver, mulig køber af en andelsbolig eller bestyrelsesmedlem, så er denne video relevant for dig. Sidder du i en af bankernes kreditafdelinger er den ekstra relevant.