Pressemeddelelse 24. juni 2020 - Cobblestone A/S, og hele Cobblestone-gruppen vækster overbevisende, viser nyt regnskab. Betydelige investeringer i bl.a. nye medarbejdere og it-systemer holder dog overskudsgraden lidt tilbage.

Cobblestone-gruppen fortsætter regnskabsmæssigt i samme spor som sidste år. Både top- og bundlinjen går klart frem, fremgår det af virksomhedens nye årsregnskab for 2019.

Cobblestone A/S øgede sin nettoomsætning med 26 procent fra 60,29 mio. kr. i 2018 til 76,13 mio. kr. i 2019. Årets resultat før skat lander på 6,66 mio. kr., hvilket er positivt, men dog et fald sammenlignet med 8,15 mio. kr. sidste år.

- Omsætningsvæksten er meget tilfredsstillende for en organisation af vores type og størrelse. Vi har hentet nye kunder, vokset med vores eksisterende kunder og været dygtige til ikke at miste kunder. Forhold der også i år smitter positivt af på omsætningen.

Investeringer skal skabe ny vækst

- Det lavere resultat hænger sammen med, at vi i overensstemmelse med vores strategi, har investeret kraftigt i nyt personale og ny it. Det kan vi tillade os, i og med at vi er en ejerledet virksomhed, der ikke skal honorere eksterne krav. Det gjorde vi i 2019, og det gør vi igen i 2020, da vi spiller det lange spil, siger administrerende direktør, Rasmus Juul-Nyholm. 

Hovedparten af Cobblestone A/S' aktiviteter kommer fra administration af fast ejendom. Omsætningen fordeler sig med ca. halvdelen på administration af ejer- og andelsboligsegmentet og den anden halvdel på administration, forvaltning og rådgivning af professionelle ejendomsejere. På grund af en stadig mere internationaliseret og kompliceret ejendomsbranche, oplever virksomheden år for år en større efterspørgsel på sine rådgivningsydelser, bl.a. i forbindelse med implementering af proptech og finansiering.

Fremgang på 65 procent

På tværs af hele Cobblestone-gruppen er der også mærkbar vækst at spore. 

Den samlede omsætning for Cobblestone A/S og dets søsterselskaber steg i 2019 hele 31% fra 100,33 mio. kr. i 2018 til 131,72 mio. kr. Årets resultatet blev på 11,9 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. mere end 2018. Gruppen består, ud over Cobblestone A/S, af de fire søsterselskaber Plan1 Cobblestone Architects, Cobblestone Facility Management, Heimdal Nordic og Cobblestone Hotel Asset Management, som samlet har øget omsætningen fra 40 mio. i 2018 til 56 mio. kr. i 2019. Særligt Facility Management skiller sig ud med en omsætningsfremgang på 65 procent fra 18,12 mio. kr. til 29,91 mio. kr. i 2019. Gruppen har i alt lidt over 200 medarbejdere. 

- Facility Management er et vigtigt vækstområde for os, hvor vi kan skabe meget værdi for vores kunder. Vores arkitekter i Plan1 har hentet flere interessante opgaver i både foreningssegmentet og hos f.eks. Københavns Kommune. Og så oplever vi en stigende interesse for den unikke finansielle bistand, som Heimdal Nordic bringer til markedet. Vores særlige styrke på hotelaktiver har givet en række nye kunder, og så har vi været involveret i mange af de største hoteltransaktioner det seneste år, siger Rasmus Juul-Nyholm og fortsætter: 

Tager højde for corona

- I forhold til 2020 forventer vi dog ikke de samme høje vækstrater. Corona rammer ejendomsbranchen, og der sælges ud i visse af vores porteføljer. Lige nu fokuserer vi på at konsolidere vores forretninger omkring vores nuværende position i markedet. På den måde står vi med en stærk organisation i de måske vanskelige tider foran os, siger Rasmus Juul-Nyholm.