De nye regler for betaling af grundskyld vil også ramme medlemmerne af grundejerforeninger, da fællesarealer ejet af en grundejerforening vil blive kategoriseret som ubebygget erhvervsgrund. 

Skatteministeren oplyser i et nyligt svar til Folketingets Skatteudvalg, at fællesarealer og vej, der ifølge lokalplanen ikke må bebygges, og som er ejet af grundejerforeninger, vil blive kategoriseret som en ubebygget erhvervsgrund og derfor ikke være fritaget for beskatning. Dette gælder dog ikke vej, som er registreret som dette.

Kategori som ubebygget erhvervsgrund/rekreativt areal vil konkret betyde vurdering til 1/10 af grundværdien pr. m² grundareal for et sammenligneligt enfamilieshus. 

Dette skal forstås således, at det er de lokale grundpriser og fællesarealets størrelse uanset anvendelse, der anvendes til skatteberegningen. Dette kommer til at betyde, at der vil være meget store lokale og geografiske forskelle på, hvad grundskattegrundlaget kommer til at udgøre for de enkelte arealer og konsekvenser for grundejerforeningerne.

Eksempel
Hvis man forestiller sig en rækkehusbebyggelse i en grundejerforening med 52 huse, hvor fællesarealet ekskl. veje udgør 22.000 m2, vil den årlige grundskyld komme til at udgøre 28.512 kr. svarende til ca. 548 kr. pr. husstand, hvis det forudsættes, at den lokale grundskyld udgør 8,1 promille, og grundværdien pr. m2 for et standard enfamilieshus i området udgør 2.000 kr.  Grundskylden er beregnet som 8,1 0/00 af 80 % af 1/10 af 2.000 kr. x 22.000 m2. 

Grundejerforeningers arealer har som udgangspunkt ikke tidligere været underlagt beskatning, hvorfor denne afklaring, kan komme som en ubehagelig overraskelse for mange.

I første omgang vil det formentlig ikke være en bemærkelsesværdig udgift i grundejerforeningerne, men i løbet af indfasningsperioden og herefter kan der blive tale om en væsentlig udgift.

Opkrævningen af grundskyld vil starte i 2025 og have en indfasningsperiode. I lighed med indfasningen for andelsboliger, vil der også her være et loft over stigningen pr. år. 

Se også vores tidligere artikel via dette link omkring ny grundskyld og beregninger for andelsboligforeninger. 

 Svaret til Folketingets Skatteudvalg kan findes her