Skatterådet har ikke i 2023 sat nye takster for skattefri godtgørelse som kan udbetales til medlemmer i bestyrelsen for ejerforeninger og andelsboligforeninger.

De tidligere satser fra 1. januar 2022 er stadigvæk følgende: 

Maksimum kr. 2.450,- årligt (telefon og internet)

Maksimum kr. 1.500,- årligt (porto, møder, kontorartikler m.v.).

Se evt. vores tidligere artikel om regler for samtidig bestyrelsesgodtgørelse og løn i en forening

Bliver din forening ikke allerede administreret hos os, så kan du nemt og hurtigt få et tilbud lige her