Som de fleste nok har hørt eller mærket, oplevede vi her til morgen et historisk jordskælv i Danmark. 

Medierne dækker naturligvis sagen og der tales i den forbindelse en del om mulige skader.

En begivenhed som denne er naturligvis god lejlighed til at få set sin bygning efter i sømmene. Selvom jordskælvet virkede kraftigt, er det ikke sandsynligt at det har haft indflydelse på ellers sunde bygninger. Ikke desto mindre kan allerede opståede revner eller sætninger i facader, fundamenter og altaner godt udvikle sig meget efter et jordskælv. Jordskælv i Danmark er normalt ikke så kraftige at de kan lave varige skader, men revner der bliver større kan give indtrængning af vand og frostsprængninger som på sigt kan være alvorlige.

Vi opfordre derfor alle bestyrelser / ejendomsejere til at kigge facader og andre udsatte steder efter for om der er sket skader eller eksisterende skader er forværrede ved dagens jordskælv. Er der tvivl om hvorvidt skaderne er kritiske og nedbrydende står ARI naturligvis til rådighed for et tilsyn på ejendommen. Et tilsyn med tilhørende rapport vil typisk koster ca. 2.500-3.500. Skriv en email til os for nærmere aftale eller ring på 7022 2215.

Til orientering kan vi oplyse, at hvad angår forsikringsdækning, så ligger denne type hændelser under naturkatastrofer, atomkrig, mv. og er derfor ikke dækkede.