Som følge af den igangværende finanskrise har bankerne reduceret de fleste entreprenørers kreditter. 

Dette betyder at mange kunder pt. oplever ønske eller krav fra entreprenører om forskud eller opstartbetaling. Bliver kunde og entreprenør alligevel enige om at indgå aftale, oplever mange at der faktureres for mere end der er udført arbejde for, samt at den aftale entreprenørgaranti på 15 % af byggesummen ikke bliver stillet som aftalt.

Overordnet er de færreste entreprenører ude på at snyde deres kunder, men de fleste entreprenører er afhængige af både deres bank og deres leverandørers lyst og evne til at give kreditter. Derfor er entreprenørernes iver for at fakturere ikke nødvendigvis drevet af ond vilje, men er i høj grad også et spørgsmål om overlevelse. Bankerne er pt. meget hurtige til at smække kassen i over for ellers velrenommerede firmaer, og leverandørernes kredittider er i mange tilfælde reducerede. Som tillæg er mange banker begyndt at anskue entreprenørgarantien som en udvidelse af kassekreditten, og som en yderligere tilføjelse er betalingsevnen hos entreprenørernes kunder faldende.

De forklaringer som entreprenørerne giver kunderne er mange og forskellige. Typisk henvises der til indkøb af materialer, påstand om forskudsbetaling for eks. vinduesleverancer, samt at der i perioden mellem at fakturaen fremsendes og til den betales, bliver udført arbejde hvorfor der på betalingstidspunktet påstås at være balance mellem det fakturerede og det udførte.

Det må dog på det kraftigste frarådes at udbetale penge som der ikke er udført arbejde for!

Går entreprenøren konkurs er der sjældent penge at hente i boet, og evt. udbetalte midler som der ikke er produceret arbejde for på selve bygepladsen vil være tabt. Som tillæg vil en ny entreprenør have ekstra omkostninger forbundet med opstart på byggepladsen, og der vil desuden skulle afholdes udgifter til en registrering af de udførte arbejder, indhentning af nye tilbud mv.

For at imødegå ovenstående, er her 8 gode råd som kan hjælpe med at sikre at udbetalte penge ikke er tabt.

  1. Vælg altid entreprenører med gode referencer til tilsvarende opgaver.
  2. Udbetal aldrig penge forud for arbejdets opstart.
  3. Accepter aldrig en faktura som der ikke er produceret arbejde for på udstedelsesdatoen.
  4. Kontroller kvaliteten af de udførte arbejder, evt. med hjælp fra en fagmand, inden fakturaen betalesOg ved større arbejder:
  5. Udfør en ”due diligence” på entreprenøren, dvs. undersøg regnskab, kreditramme mv. Omfanget er naturligvis afhængigt af entreprisens størrelse.
  6. Udfør altid en skriftlig entrepriseaftale efter AB 92 (link).
  7. Sørg for at den aftalte entreprenørgaranti er stillet inden arbejdet opstarter.
  8. Aftal i entreprisekontrakten en rateplan for udbetaling af penge. Raterne skal forbindes med færdiggørelsen af de forskellige arbejder, og aldrig med opstart

Er den valgte/billigste entreprenør ikke i stand til at efterleve ovenstående, kan pågældende meget vel ende med at blive den dyreste inden entreprisen er færdiggjort.

Spørgsmål og kommentarer rettes til Peter Riber altid kontaktes på pr@administrationshuset.dk eller +45 2751 0952