Priser på entreprenørarbejder har altid varieret. 

I gode tider ligger priserne typisk højt, og i mindre gode tider lavt. I dårlige tider kan priserne forekomme urealistisk lave, og afspejler entreprenørernes kamp for overlevelse, endog vilje til at udføre arbejdet uden fortjeneste, for at kunne betale de fast driftsomkostninger.

Ofte bliver kunstigt lave tilbud dog efterfulgt af en række ekstrakrav gennem entreprisens forløb. Dette forekommer typisk hvis der ved aftalens indgåelse ikke har foreligget et fuldstændigt entydigt aftalegrundlag, hvis beskrivelser for hvad der skal udføres mangler, hvis tidsplanen er upræcis eller lignende.

Den nuværende finanskrise er ingen undtagelse. Indekset for 4. kvartal 2008 viser for første gang i flere år et fald i indeksets udvikling.Nu venter vi så spændt på opgørelserne fra 1. kvartal 2009. Bygherreforeningen oplyser d. 25. juni i Børsen, at de pt. oplever et fald på 15 – 20 % på de store opgaver, hvilket NCC i samme artikel bekræfter.

Konklusionen er at der for øjeblikket er store besparelser at hente ved at spørge de ”rigtige” firmaer om priser, men at man dog samtidig skal sikre sig mod ekstrakrav, konkurs mv.

Priserne på de seneste udbud som ARI har gennemført, afspejler tydeligt tendensen:

Facaderenovering: Billigste: 770.000,- Dyreste: 1.420.000,- (+ 85 %)VVS - projekt: Billigste: 1.720.000,- Dyreste: 2.320.000,- (+ 35 %)Trapperenovering: Billigste: 312.000,- Dyreste: 520.000,- (+ 67 %)Udskiftning af vinduer: Billigste: 231.000,- Dyreste: 376.000,- (+ 63 %)

Nedenfor er 8 gode råd til hvordan de største udsving kan undgås, hvordan ekstrakrav kan minimeres, og endelig en henvisning til hvordan man som bygherre sikrer sig bedst mod entreprenørens konkurs.

1. Udfør altid en grundig beskrivelse af de ønskede arbejder.Denne bør som udgangspunkt indeholde en beskrivelse af hvordan og med hvilke materialer arbejderne skal udføres.

2. Beskriv så præcist som muligt omfanget (stk, m2, stedangivelse e. lign.)Ved eks. brolægning af en baggård, kan beskrivelsen enten angive hvor mange m2 der er aftalt, eller der kan på en tegning over baggården skraveres et område som viser hvor arbejdet skal udføres.

3. Bed om fast pris, samt delpriser på alle arbejder.Opdel eks. en trapperenovering i lofter, vægge, trin, gelænder osv.Fradrag er altid små, mens tillægspriser er dyre. Såfremt det ved tilbuddets afgivelse viser sig at arbejderne koster mere end budgetteret, kan det være nødvendigt at udtage dele af de efterspurgte arbejder for at holde budgettet. Er prisen på delarbejder aftalt på forhånd, skal fradraget ikke diskuteres.

4. Sørg for at entreprenørens tilbud fremsættes skriftligt.

5. Bed altid om selvstændige priser på stillads og byggeplads. Priserne skal dække alle arbejder indeholdt i entreprisen, og i hele entreprisens aftalte varighed.Bed om dagleje på disse poster. Såfremt der viser sig uforudsete arbejder som forlænger entreprisens varighed ift. den aftalte tidsplan, vil udgifter til stillads og byggeplads skulle honoreres selvstændigt. Er prisen aftalt på forhånd, bliver ydelserne vedr. byggeplads ikke genstand for diskussion.

6. Der skal altid være aftalt en tidsplan, ved større projekter bundet til dagbod.

7. Såfremt der er arbejder det ikke er muligt at gennemskue på forhånd, bør der altid aftales timepris og hvis muligt enhedspriser.Er det på forhånd eks. ikke mulig at vurdere hvor mange vinduer der skal have skiftet drypnæse, kan der aftales en stykpris inden arbejdet sætte i gang.

8. Endeligt henvises til vores nyhedsbrev fra maj 2009, hvor vi behandlede ”Konkurser i entreprenørbranchen”

For spørgsmål kan ARI/ Peter Riber altid kontaktes på pr@administrationshuset.dk eller +45 2751 0952