EMO

Energimærkningsordningen (også kaldet EMO) for bygninger er et EU tiltag som skal synliggøre de enkelte bygningers energimæssige ydeevne og har som åbenlyst mål at reducere bygningernes energiforbrug. Det har vist sig meget svært for regeringer og brancheforeninger at opfordre ejendomsejere til energirenoveringer med mindre der findes en ordning hvor det synliggøres overfor den enkelte hvilket forbrug de har og hvor de ligger ift. gennemsnittet.

Energimærkningen har eksisteret i flere år og har tidligere heddet hhv ELO (Energiledelsesordning) og Energimærkning af småhuse. Ordningen gælder både nye bygninger, eksisterende bygninger det være sig privat, offentligt og erhvervsbygninger.

Indtil nu er EMO rapporten blevet udarbejdet af en række større eller mindre virksomheder som har haft personer ansat med en personlig beskikkelse. Dette ændres pr den 30. april 2011 hvor mærkningen kun kan udføres af virksomheder som er certificeret.

Anvendelsen af EMO rapporten har vist sig meget forskellig og ikke alle bruger rapporten som den burde. Da det ved hushandler er et krav at køber skal kunne se EMO rapporten er denne blevet lavet ofte mere af tvang en af lyst. Desværre har dette medført at mange foreninger og ejere også har arkiveret rapporten og ikke på nogen måde forholdt sig til hvilke konklusioner rapporten har.

I vores daglige arbejde med disse rapporter, ser vi ofte investeringer som kan tjene sig selv hjem på mindre en et år. Åbenlyse tiltag som altså efter det første år kan spare foreningen og dens beboere for rigtig mange penge. De fleste af tiltagene har selvfølgelige længere tilbagebetalingstid men der findes i næsten alle rapporter forslag til projekter som vil spare betydeligt på energiforbruget inden for en kort årrække.

Vi har konkret gennemgået Administrationshusets ejendomme for om der er udført en EMO rapport og hvorvidt den der er udført stadig er gældende. Vi har ligeledes set på ejendommens energiforbrug pr kvadratmater og fundet meget store udsving. Ud af 73 ejendomme, som er gennemgået ind til videre, er der kun 5 som har et forbrug der ligger under Bygningsreglementets krav til nye bygninger på ca. 70-75 kWh/m2. Gennemsnittet for alle ejendomme er 109 kwh. Gennemsnittet hos de ti værste ejendomme er 150,98 kWh altså mere end dobbelt så meget som man vil kræve ifm. opførelse af en ny bygning.

Spørgsmål og svar omkring EMO kan findes på FEM sekretariatets hjemmeside.

ARI Byggerådgivning