Vandskade i bygningen efter skybrud er normalt omfattet af ejendommens bygningsforsikring og beboeres indboforsikringer, men der kan være enkelte undtagelser i en police.

Skybrud: Forsikringsmæssigt er der tale om "voldsomt skybrud", når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen. Eller udtrykt i millimeter: 40-50 mm regn i løbet af 24 timer eller 1 mm regn pr. minut vil være "voldsomt skybrud".Nogle selskaber har en udvidet dækning for vandskade, hvor der ikke kræves "voldsomt Skybrud".På Forsikringsvejret.dk kan du se, om der er kommet så meget nedbør, der hvor du bor, at der er tale om "voldsomt skybrud".

Forsikringsdækning: Ejendommens forsikring dækker vandskader og følgeskader efter skybrud på selve ejendommen, belægninger i gårde, haveanlæg mv. er ikke dækket. Opstigende kloakvand og oversvømmelse af bygningen i jordniveau er dækket. Vand som trænger ind gennem sprækker og utætheder er ikke dækket. Privat indbo dækkes af den enkelte beboers indboforsikring, er der tale om en erhvervslejer er der normalt krav til, at indbo i kældre skal være placeret mindst 10 cm over kælderniveau for at få dækning.

Hvad skal man gøre: Det er en ret og en pligt at begrænse skaden mest muligt. Vandet skal derfor samles op og nødvendig udtørring igangsættes. Hvis man ikke selv kan udføre opgaverne skal der tilkaldes et skadeserviceselskab eller anden faglig kompetent hjælp som fx fugtteknikfirmaer. Når den indledende skadesbegrænsning er igangsat, skal skaden anmeldes til forsikringsselskabet gennem Willis eller evt. via ejendommens administrator.

Er der behov for midlertidig genhusning, særlige tiltag, større reparation eller anden hjælp, skal dette aftales med forsikringsselskabet inden igangsætning, i modsat fald kan man selv komme til at stå med udgiften. rekvirer evt. taksator, men i skybrudssituationer, kan dette tage ret lang tid, idet mange er ramt samtidig.

Dokumentation: Tag billeder af skaderne og undgå at smide de beskadigede ting ud inden du evt. har haft taksator på besøg. Det er den skadelidte, der skal kunne dokumentere sit tab.

Er der ikke mulighed for at genne de beskadigede ting eller bygningsdele, så vær ekstra omhyggelig med dokumentation og sørg for at få navn og kontaktoplysninger på evt. hjælpere af hensyn til evt. vidneudsagn.

Kilde: www.willis.dk