Vi indledte for lidt over halvandet år siden en række sager på vegne af administrationskunder imod fortovsordningen i Københavns Kommune, og vi skal nu komme med en opdatering.

Baggrunden for sagerne var, at mange foreninger har været utilfredse med fortovsordningen, der er både dyr og dårlig. Mange oplevede, at de betalte store beløb til kommunen og stort set aldrig så de folk, der skulle stå for renholdelsen.

Efter vejloven skal kommunen indhente mindst 3 tilbud, når de vil løse en sådan opgave for borgernes regning. Det havde kommunen ikke gjort, og kommunen havde allerede i foråret 2017 ladet to foreninger på Vesterbro træde ud af ordningen for at undgå en sag. Samtidig havde kommunen tilbagebetalt 3 års bidrag til fortovsrenholdelsen til de pågældende foreninger.

Vi fik herefter samlet 43 foreninger, som også gerne ville have penge tilbage.

Kommunen ville dog ikke umiddelbart fritage disse foreninger fra ordning. Først nægtede kommunen, at vi var bemyndiget til at rejse sag på vegne af foreninger og bad os indhente skriftlige fuldmagter fra enkelt forening. Derefter syltede kommunen sagen i månedsvis, og først da vi truede med at klage til ombudsmanden fremsendte kommunen en udkast til en afgørelse, som var skrevet på så uforståeligt dansk, at det var vanskeligt at se, hvad kommunen egentlig brugte som argumentation.

Senere fremsendte de en afgørelse med oplysning om, at den kunne indbringes for Vejdirektoratet, hvilket vi selvfølgelig straks gjorde.

Samtidig gennemførte Københavns kommune et EU-udbud med henblik på at lovliggøre ordningen. Dette udbud viste imidlertid, at renholdelse af fortovene kunne gennemføres for beløb, der i nogle tilfælde var under 1/10 af det beløb, som kommunen havde opkrævet hos grundejerne.

På det tidspunkt eksploderede sagerne politisk i København, blandt andet på grund af en whistleblower. Dette fik politikerne i København til at forlange en oprydning og tilbagebetaling af det for meget opkrævede. Kommunen er nu gået i gang med denne proces, og Teknik- og Miljøforvaltningen har indtil videre besluttet sig for at tilbagebetale 17,5 mio. kr. til grundejerne.

Kommunens egne interne revision er dog ikke tilfreds med beløbet, og det er vi heller ikke.

I mellemtiden har Vejdirektoratet truffet en afgørelse, hvor man grundlæggende siger, at kommunen lade en gammel ordning køre videre, selvom der kom nye udbudsregler i Vejloven i 2015. Samtidig afviser Vejdirektoratet at tage stilling til alle andre spørgsmål, da dette efter Vejdirektoratets opfattelse henhører under Ankestyrelsen.

Vi fortsætter derfor nu sagen for Ankestyrelsen, samtidig med at vi forventer, at kommunens egen interne revision sammen med politikerne stille og roligt får arbejdet sig ned igennem sagen.

Sagen kører derfor nu på to niveauer – både politisk og som klagesag. Det skulle i sidste ende medføre, at der skal sendes flere penge tilbage til ejendomsejerne.

Vi overvejer også lige nu om vi skal søge at samle de berørte foreninger i et gruppesøgsmål imod Københavns kommune. Det vil rent praktisk skulle ske ved at indbringe Vejdirektoratets afgørelse for domstolene, og det vil give mening, hvis vi kan få fri proces til sagen.

Fremadrettet har politikerne i København besluttet, at ordningen skal fortsætte, men at ordningen skal udbydes og renholdelsen skal overgå til private aktører. Det er naturligvis en politisk beslutning, men vi mener, at den er baseret på en misforståelse. Forvaltningen har i årevis fortalt politikerne, at det var vigtigt, at der blev gjort rent mange steder. Mange af de sidegader, der er blevet inddraget under ordningen, har et minimalt rengøringsbehov, og de burde helt udtages af ordningen i forbindelse med et udbud.

På den front afventer vi, at kommunen gennemfører et nyt udbud, og at vi får nye priser.

De som ønsker at læse flere detaljer om sagen kan læse referater og bilag fra teknik- og miljøudvalgets møder, d. 25. maj, d. 11. juni og d. 11. oktober. Herudover er referatet fra Borgerrepræsentationens møde d. 21. juni også værd at læse.

Se links her:

Teknik- og Miljøudvalgets møde, d. 28. maj: https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/28052018/edoc-agenda/aa64cf03-faf8-443d-9ad9-92e18fe067b6

Teknik- og Miljøudvalgets møde, d. 11. juni: https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/11062018/edoc-agenda/a17cf45f-c9d6-499b-a2d5-4201861b1e05

Borgerrepræsentationen, d. 21. juni: https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/21062018/edoc-agenda/e48abe4e-db96-4675-80af-f415616e70bb

Teknik- og Miljøudvalgets møde, d. 11. oktober: https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/11102018/edoc-agenda/1712411f-0ea6-49df-a944-4ebfdf533d19


Andre artikler om fortorvs-sagen:

Ulovlig opkrævning for fortorvsrengøring 

Udbud giver lavere priser