Boligforeninger og almene boligselskaber i København står til en tocifret milliontilbagebetaling fra Københavns Kommune, vurderer ejendomsadministratoren Cobblestone, som har samlet klagesagerne.

En sag mellem Københavns Kommune og ejendomsadministratoren Cobblestone kan fremadrettet betyde, at en stribe københavnske ejendomsforeninger og almene boligselskaber slipper for at betale for Miljø- og Teknikforvaltningens rengøring af deres fortove og samtidig skal have ’et millionbeløb tilbage’.

Det vurderer Finn Träff, advokat hos Winsløw og bestyrelsesformand i Cobblestone, der på vegne af 43 ejendomme samt almene boligselskaber har klaget til Københavns Kommune over den påtvungne rengøring.

Rengøring ikke sendt i udbud

Efter Vejloven skal kommunerne indhente tre tilbud på arbejder, som kommunen vil udføre for borgernes regning. ”Reglen er lavet for at sikre, at betalingen ikke fungerer som en skat, som grundejerne skal betale, uanset om de rent faktisk modtager fortovsrengøring. Det er meget relevant især på Vesterbro, hvor mange boligforeninger har den opfattelse, at kommunens renholdelsesydelse er nærmest ikke-eksisterende. Kommunen har ikke specificeret ydelsen, men blot skønnet sig frem til en pris. Det har aldrig været tilladt for kommunen at fastsætte priser ud af det blå, men kravet om, at man skal indhente tre tilbud, blev skrevet ind i vejloven i 2015. Kommunen arbejder på at gennemføre et udbud, men vi vurderer, at der på nuværende tidspunkt er tale om en ulovlig opkrævning,” siger advokat Finn Träff.

Cobblestone blev sidste år kontaktet af en række ejendomsforeninger, der var utilfredse med, at Københavns Kommune ved Miljø- og Teknikforvaltningen i efteråret 2016 ville forhøje prisen for at udvide ordningen til også at omfatte ukrudtsbekæmpelse.

Klager over manglende rengøring 

Hos andelsboligforeningen AB Bisp medførte det, at gebyret oversteg 100.000 kr. om året. Foreningen har altid haft sin egen vicevært, der færdes dagligt på ejendommen, men kommunens folk blev stort set aldrig set der med deres fejemaskiner.

”Ordningen har været aldeles mangelfuld. De mange klager over en manglende rengøring står dokumenteret i høringssvarene i forbindelse med ukrudtsordningen,” siger Finn Träff.

Tocifret mio. erstatning til andelsboliger

Får Cobblestone medhold i klagen om uretmæssig opkrævning, så står de mange grundejere til en tocifret millionrefusion, vurderer man hos Cobblestone.

”Betalingen har været helt skæv siden indførelsen af de nye krav om konkurrenceudbud i 2015, men reelt har ejendommene og de almene boligselskaber skullet betale til ordningen siden 2011. Så det er syv år for flere ejendommes vedkommende. Miljø- og Teknikforvaltningen har erklæret sig enige med os i, at der ikke har været lovlig hjemmel for at opkræve afgiften i flere af sagerne. Det samme skal selvfølgelig gælde for alle de andre grundejere,” uddyber Finn Träff.


Opdatering 23. marts 2018:

Senest har Københavns Kommune dog meddelt afslag til alle de foreningen som har indgivet klage i anden omgang. Det har de gjort i rigtig mange ord. I alt har kommunen skrevet et 12 sider langt afslag til hver enkelt forening, og man kan se et eksempel her.

Som begrundelse for afslaget har kommunen bl.a. anført at det er i orden, at de ikke har konkurrenceudsat opgaven i 6 år, og at de har leveret en ydelse for pengene.

Der er vist mange foreninger, der ikke er enige i de to udsagn…

Vi har i hvert fald påklaget afgørelserne til Vejdirektoratet, der er klageinstans for sagerne.