Medlemskab af ejerforening

En række opgaver skal løses af ejerlejlighedsejerne i fællesskab (f.eks. vedligeholdelse af hovedejendommen, trappevask og renovation.) Derfor skal man være medlem af ejerforeningen.

Ejerforeningen ejer ikke ejendommen. Det gør de enkelte medlemmer. Ejerforeningen er et administrationsfællesskab mellem medlemmerne, som har til formål at varetage deres fælles interesser som ejere af ejerlejligheder.

Normalt vælger man også en administration til at forestå det praktiske arbejde, og det er der, hvor vi kommer ind i billedet.