Fremover kan andelsboligforeninger muligvis lade den offentlige ejendomsvurdering stige med nettoprisindeks

I slutningen af februar måned er der fremsat et lovforslag om at andelsboligforeninger fremover kan vælge at lade den seneste offentlige vurdering (typisk fra 2012) stige med nettoprisindekset. Der vil blive taget udgangspunkt i den senest ansatte ejendomsværdi reguleret efter udviklingen i nettoprisindekset fra vurderingsterminen og frem til oktober i foreningens senest afsluttede regnskabsår. Denne beregning viser middelbart en stigning på ca. 20% af den offentlige vurdering siden 2012. 

Vedtages lovforslaget vil det desuden betyde, at de foreninger, der i dag anvender den offentlige vurdering til at værdiansætte deres ejendomme/andelskrone, kan fortsætte som hidtil uden brug af valuarvurderinger. Samtidig vil en ændring på dette punkt beskytte mod en udhuling af ejendommens værdi. 

I lovforslaget er der endvidere lagt op til valuarvurderingernes gyldighedsperiode forlænges fra halvandet år (18 måneder) til tre og et halvt år (42 måneder), hvis foreningerne har valgt denne metode til værdiansættelse. Dette vil give en besparelse i den løbende drift for de foreninger, der anvender valuarvurdering, da man ikke længere vil skulle have en vurdering hvert år. Dette kan have en særlig betydning for de mindre foreninger hvor udgiften kan være høj  hvert år, hvilket også er en af de vægtige grunde for lovforslaget. 

Ønsker man at læse det fulde lovforslag kan det ses via dette link  

Vi afventer spændt på hvorledes lovforslaget senere vedtages da det i store træk er en genfremsættelse af et tidligere lovforslag fra oktober 2022, som dengang blev taget af bordet som følge af Folketingsvalget. Det er forventningen at lovforslaget vedtages da det tyder på at der er politisk enighed om forslaget. Endelig vedtagelse forventes derfor indenfor den næste måned, da loven også står til at træde i kraft pr. 15. april 2024.