Nu kan udlejer medtage omkostninger til tredjemand i forbrugsregnskaber.

Udlejer har pligt til ifølge EU’s Energieffektivitetsdirektiv (EED) hver måned at stille forbrugsoplysninger til rådighed for lejere.  

Dette har betydet ekstraomkostninger for udlejere landet over, indtil en ændring af loven den 28. december 2023 træder i kraft. Ændringen betyder at dette fremover vil være omkostningsfrit for udlejere da udgiften til at levere oplysningerne kan medtages i forbrugsregnskabet. 

Ikrafttrædelse af ændringerne sker således med virkning fra 1. januar 2024, dog således at udgifter til tredjemand for at stille månedlige forbrugsoplysninger til rådighed for lejerne først kan medtages for perioden efter 1. januar 2024. Udgifter til tredjemand kan således ikke medtages i forbrugsregnskaberne for 2023. 

Kilde: EjendomDanmark