Få ekspertbistand til ansøgningsprocessen uden beregning. Bemærk fristen er 4. marts 2024.

Som foreningskunde i Cobblestone tilbyder vi igennem vores byggetekniske afdeling, Plan1, at støtte vores kunder igennem ansøgningsprocessen og bidrage til realiseringen af potentielle projekter med byfornyelsesstøtte. 

Københavns kommune modtager årligt et stigende antal ansøgninger til de ca. 100 mio. byfornyelseskroner, der er bevilget. Man kan som ejendomsejer eller forening få dækket op til 50% af udgifterne til et kommende byggeprojekt, hvis man falder ind under de særlige kriterier der er udstukket. 

Der kan søges støtte til: 

  • Renovering af bygningens yderside, den såkaldte "klimaskærm". Det kan for eksempel være tag, vinduer, yderdøre, facader og gavle.
  • Energiforbedringer og energioptimering, forbedret isolering, solceller og andre tiltag, som står nævnt i ejendommens energimærke. Her er det også værd at nævne, at hvis ejendommens varmesystem er et ældre et-strengs system, kan foreningen få tilskud til at etablere et nyt to-strengssystem.
  • Skybrudssikring, såsom forhøjning af kanterne rundt om nedgang til kælder, etablering af dræn mv.
  • Etablering af toilet, bad, hvis flere lejligheder mangler eller har toilet på bagtrappen.

Vi tror på at fornyelsen ikke kun fornyer bygninger, men også styrker fællesskaber og forbedrer livskvaliteten. 

Plan1 tilbyder assistance i den første fase af ansøgningsprocessen, uden beregning. Det erfarne team af byggetekniske rådgivere vil gennemgå foreningens planer, identificere potentielle udfordringer og hjælpe med at indsamle og sende den nødvendige data. 

Fordele ved at have en rådgiver med fra start

  1. Erfaring: Plan1 har omfattende erfaring med byfornyelsesprojekter og har arbejdet tæt sammen med Københavns Kommune på lignende initiativer.
  2. Teknisk ekspertise: Plan1 har et team af arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, der vil sikre, at jeres planer opfylder de nødvendige tekniske standarder og krav.
  3. Effektiv proces: Plan1 strømliner ansøgningsprocessen og hjælper med at minimere potentielle forsinkelser, så jeres projekt kan komme i gang hurtigere.

 

Bygningsrenoveringspuljen 

Ansøgningsfristen (trin 1) til bygningsrenoveringspuljen nærmer sig. Senest den 4. marts 2024 skal Københavns Kommune have modtaget de overordnede oplysninger om ejendommen sammen med beskrivelser af de byggearbejder der skal søges støtte til i jeres andels- og ejerforening. Denne fase kræver ikke nogen generalforsamlingsbeslutning om potentielle projekter i foreningen. 

Deadline for bygningsrenoveringspuljen trin2, er den 14. august 2024. Denne anden del vil kræve en formel generalforsamlingsbeslutning for at komme i betragtning til støtte. 

Der kan læses mere om bygningsrenoveringspuljen samt de mange andre puljer der er at søge på Københavns Kommunes hjemmeside

Skulle bestyrelsen have interesse i at høre nærmere om mulighederne, er man velkommen til at kontakte vores byggetekniske afdeling på kontakt@plan1.dk eller på tlf. 3139 6691.