Ejerlejligheder er lejligheder, som kan købes og sælges. 

Ejerlejlighederne er udstykket til selvstændige faste ejendomme. Der findes ejerlejlighedskort, der viser hvordan de enkelte ejerlejlighed er beliggende i ejendommen.

Det betyder, at man får skøde på ejerlejlighed på samme måde som et almindeligt hus, og ejerlejligheder kan belånes med realkreditlån som om det var et fritliggende enfamiliehus.

Når man køber en ejerlejlighed, køber man også en andel i selve hovedejendommen, dvs. bygningen og grunden.

Forholdet mellem ejerlejlighedsejerne er reguleret gennem ejerforeningens vedtægter.

Link til ejerlejlighedsloven på retsinfo.dk