Ejerlejligheder udbydes normalt med finansiering med lang løbetid, dvs. 30-årige realkreditlån (evt. afdragsfri lån) og med efterfinansiering over ca. 25 år.

Hvis man afdrager sit lån hurtigere svarer det i princippet til at spare op i obligationer, men man får en lidt bedre rente end ellers, idet man betaler ca. ½ pct. i administrationsbidrag for realkreditlånet.

Såfremt der er tale om et fastforrentet lån, vil renten endvidere være lavere på et lån med kortere løbetid, idet renten stiger, jo længere løbetid lånet har.

Særligt førstegangskøbere med et fornuftigt rådighedsbeløb og personer der kan forudse vigende indtægter, inden låneperiodens udløb, bør være opmærksomme på muligheden for at forkorte løbetiden.

Man kan regne på konsekvenser på realkreditinstittutternes hjemmesider.