Forholdet mellem ejerlejlighedsejerne er reguleret ved ejerforeningens vedtægter

Hvis ikke der er vedtaget og tinglyst vedtægter, gælder Normalvedtægten.

Vedtægterne indeholder bestemmelser om foreningens ledelse, generalforsamling, bestyrelse og administrator.

Vedtægterne kan indeholde andre vigtige bestemmelser, som f.eks. bestemmelse om hvad der er undergivet fælles vedligeholdelse og hvad der er undergivet den enkeltes vedligeholdelsespligt.

Vedtægterne kan indeholde også indeholde andre bestemmelser, som f.eks. ordensbestemmelser og bestemmelser om husdyrhold.

Se også artiklen med vores modelvedtægt.