I forbindelse med optagelse og indfrielse af realkreditlån skal både køber og sælger være opmærksom på, at selv mindre kurssvingninger på obligationer kan få stor indflydelse på lånene.

For sælgers vedkommende vil stigende kurser på obligationer - og dermed faldende rente - indebære, at det bliver dyrere at indfri lån. Såfremt der skal indfris lån i obligationer til en kurs under 100, vil sælger at mulighed for at kurssikre indfrielsen, således at denne sker til en fastlåst kurs. Herved opnår sælger sikkerhed for størrelsen af omkostningerne ved indfrielse af lånet. Såfremt der skal indfris lån i obligationer til en kurs over 100, vil sælger normalt ikke kurssikre, idet indfrielsen altid kan ske til kurs 100.

For købers vedkommende vil faldende kurser på obligationer - og dermed stigende rente - indebære, enten at det bliver dyrere at tilbagebetale realkreditlånet, eller at lånet bliver udbetalt med et mindre beløb, hvilket igen betyder, at du som køber skal betale en større del af købesummen kontant. Du har mulighed for at kurssikre realkreditlånet, således at lånet bliver hjemtaget til en fastlåst kurs. Herved opnår du fuld sikkerhed for både størrelsen af de fremtidige ydelser og for lånets provenu.

I forbindelse med kurssikring skal både køber og sælger være opmærksomme på, at i tilfælde af kurssikring fastlåses kursen. Dette indebærer, både at der ikke er nogen risiko i tilfælde af en negativ kursudvikling, men parterne får heller ikke gavn af en positiv kursudvikling.

Man skal også være opmærksom på, at kurssikring ikke sker omkostningsfrit. Udover et mindre gebyr, beregner pengeinstitutter og realkreditinstitutter normalt en præmie på ca. 0,3 kurspoint pr. måned som kurssikringen skal løbe.

Kurssikring kan normalt ske både i et pengeinstitut og direkte hos realkreditinstituttet.