Hovedgrupper

Misligholdelse kan overordnet inddeles i to hovedgrupper:

Betalingsmisligholdelse og anden misligholdelse.

Ejerlejlighedsejere kan generelt ikke ekskluderes af foreningen, og ved betalingsmisligholdelse vil foreningens krav i stedet blive sendt til inkasso.

Langt de fleste ejerforeninger har sikkerhed i form af tinglyst ejerpantebrev eller tinglyste vedtægter, som tjener til sikkerhed for foreningens tilgodehavende. Beløbet udgør op til 44.000 kr., men det er vigtigt, at inkassosagen bliver iværksat hurtigst muligt, således at foreningen undgår at lide tab, fordi sikkerheden ikke dækker og ejerlejligheden skal sælges på tvangsauktion.

Det har været gode tider med få tab i mange år, men det kan meget hurtigt vise sig at blive et problem for foreningerne, ligesom det var for 15-20 år siden, da markedet for ejerlejligheder var rigtig dårligt.