Hvad siger foreningens vedtægter?

En ejer af en ejerlejlighed kan generelt udleje sin ejerlejlighed. (Man taler om udleje og ikke om fremleje, da fremleje kun gælder den situation, hvor udlejer er en lejer.)

Adgangen til udlejning kan være begrænset i ejerforeningens vedtægter. En sådan begrænsning gælder principielt alle typer udlejning, dvs. også ved forældrekøb og lignende, hvor udlejningsforholdet ikke er kommercielt.

Det er derfor vigtigt at kontrollere vedtægterne i forbindelse med køb, såfremt det forventes at ejerlejligheden skal udlejes.

Hvis udlejning ikke er tilladt, er det typisk formuleret således at bestyrelsen skal give tilladelse til udlejning. Her gælder det - ligesom i alle andre tilfælde - at bestyrelsens beslutning om at give - eller ikke give tilladelse - skal være sagligt begrundet, og bestyrelsen må ikke skifte politik alt efter hvem der spørger.

Generelt må vi fraråde bestyrelser at lægge en tilladelsespolitik, der er hårdere end den fremlejeret, som lejere har iflg. lejeloven, og som ikke kan fraviges ved aftale, idet dette vil stille ejerlejlighedsejere ringere end lejere, og det er vanskeligt at begrunde sagligt.

For så vidt angår erhverv kan man diskutere om der overhovedet kan være saglig begrundelse for at nægte udleje (medmindre det er forhold, der knytter sig til den konkrete lejer), idet erhverv ikke på samme måde er til stede i ejendommen, og udlejning er også her mere er reglen end undtagelsen.