Værdien af samtlige ejerlejligheder i en klassisk københavner-ejendom med 3 opgange a 10 ejerlejligheder kan meget vel ligge i størrelsesordenen af 75 mio. kr., når man lægger værdierne af de enkelte ejerlejligheder sammen.

Det er uhyggeligt mange penge, og det er et stort ansvar som vi sidder med, når vi som administratorer påtager os at forvalte dette aktiv. Dette gælder både, når man som ejer bor i ejendommen, og når man skal sælge sin ejerlejlighed.

Tilgangen til at bedrive ejendomsadministration er i praksis meget forskellig. Nogle kunder og nogle administratorer ser det som en ren passiv administrativ ydelse. At sikre at pengene kommer ind, regningerne betales og at der føres og aflægges et regnskab. Vigtige og nødvendige opgaver, men ikke opgaver der, i deres udførelse, bidrager til ejendommens samlede værdi.

Vi har valgt at tage en anderledes og mere udviklingsorienteret tilgang til opgaven. Vi arbejder løbende med at præsenterer vores ejerforeningen for ideer, tiltag, benchmarks, best practices og alt mulig andet, som gør, at vi kan sikre og udvikle den værdi, som de enkelte ejere har bundet i sin ejerlejlighed.

Det kan måske lyde lidt Handelshøjskole-agtigt, men det handler i bund og grund om at vise respekt og føle ansvar, vise respekt for de værdier, som ligger i ejendommen, og ansvar overfor ejerne.

Nogle tiltag handler om at skabe klarhed, som når vi f.eks. anbefaler, at man udarbejder en langsigtet vedligeholdelsesplan der kan bruges som et redskab i den løbende budgetlægning. Det skaber klarhed for ejerne, der ved hvilke udgifter, som de kan forvente i de kommende år, og det bliver rent faktisk også værdsat at køberne, som – i kraft af klarheden – vil betale en højere pris for ejerlejlighederne.

Før i tiden kunne nogle tænke, at hvis jeg fremlægger en vedligeholdelsesplan, der viser alle skavankerne, vil køber kunne bruge den til at presse prisen. I dag er dynamikken nærmest omvendt. Hvis der ikke er en vedligeholdelsesplan, tror køber det værste om ejendommen.

Andre tiltag handler om at skaffe den rigtige ydelse til den rigtige pris. Det sker, når vi samler alle vores ejendomme i en pulje og udbyder en rammeaftale på forsikring eller fælleslån, som hver enkelt ejendom efterfølgende kan vælge at gå med i.

I det omfang vi med sådanne tiltag kan reducere de almindelige driftsomkostninger og optimere vedligeholdet over en længere årrække, så slår det igennem som et lavere fællesbidrag og færre større enkeltbetalinger. Lavere fællesudgifter øger handelsværdien af lejlighederne og letter deres omsætning.

Vi arbejder løbende på at finde nye områder, hvor vi kan udvikle og forbedre økonomien og informationsniveauet i vores foreningen, og det glæder os, hver gang vi hører fra en advokat, en bank eller en ejendomsmægler, at ejerlejligheder i de ejendomme, som vi administrerer, kan sælges til en god pris, bl.a. fordi vi har dem i administration.