Vi har fået besked om, at der er ved at blive vedtaget en ny lovbekendtgørelse, som giver SKAT hjemmel til at alle altaner og tagterrasser, til hvilke der er eneadgang fra en bolig, skal registreres i BBR, og ejer/administrator er forpligtet til at opdatere oplysningerne om bl.a. altanens areal

Vi forventer, at oplysningerne skal bruges i forbindelse med det nye vurderingssystem, således at de boliger, der har altan eller tagterrasse med eksklusiv brugsret, får et tillæg til vurderingen. Selvom vi ikke kender det nye vurderingssystem endnu, må vi gå ud fra, at det bliver mere nuanceret end det gamle, og i den forbindelse er altaner naturligvis et rimeligt element at medtage i vurderingen.

Denne registrering gælder tilsyneladende kun for ejerlejlighedsforeninger og er foreløbigt kun varslet i Københavns kommune. Andelsboligforeningerne er derfor sammen med udlejningsejendommene foreløbigt undtaget.

For ejerlejlighedsejerne med altan eller tagterrasse må det forventes, at den nye registrering vil give en højere ejendomsværdiskat.

Københavns Kommune har sat en ny frist på 3 måneder til indberetning, og denne kan ske elektronisk via  www.altanregistrering.kk.dk. Der skal ske registrering for hver enhed/lejlighed der har altan eller tagterrasse, og areal skal samtidig registreres.

Cobblestone Administrationshuset modtog oprindelig en varsling fra kommunen med en 2 ugers frist, og vi tog derfor en dialog med Københavns Kommune for at få udvidet fristen. Det lykkedes heldigvis, og den endelige udmelding fra kommunen er nu den ovenfor nævnte frist på 3 måneder.

Opmåling af altaner

Ønsker man som forening selv at opmåle arealet, skal det måles i gulvniveau til ydersiden af konstruktionen. Man skal angive arealet i kvadratmeter og afrunde til heltal efter de almindelige afrundingsregler. Hvis enheden har mere end en altan, skal man udfylde arealet af begge altaner i hvert sit felt.

Opmåling af tagterrasse

Her oplyses arealet af tagterrasser, hvortil der er eneadgang fra enheden/lejligheden. Bemærk, at arealet af tagterrasser, der benyttes af hele ejendommen ikke skal oplyses. Arealet måles i gulvniveau til ydersiden af konstruktionen. Man skal angive arealet i kvadratmeter og afrunde til heltal efter de almindelige afrundingsregler.

Praktisk information

Til information kan man evt. finde bygningstegninger i kommunens byggesagsarkiv til opmåling af altaner.

Adressen er: 
Njalsgade 13
2300 København S

Åbningstid:
Mandag -torsdag: kl. 9.00-16.30 og fredag kl. 9.00-14.30.
Bemærk, at man skal være i kundecentret senest 30 minutter før lukketid.

En del af byggesagsarkivet er scannet ind, og arkivet kan tilgås på public.filarkiv.dk.

Dette gælder for følgende ejerlav: Husum, Brønshøj, Damhussøen, Vanløse, Utterslev, Emdrup samt Udenbys Klædebo til og med matr.nr. 2500. 

Bliver din forening ikke allerede administreret hos os, så kan du nemt og hurtigt få et tilbud på administration lige her