Når et medlem af en ejerforening ikke betaler rettidigt, er foreningen (og administrator) berettiget til at opkræve et rykkergebyr. En dom fra maj 2018 afklarer rammerne for disse rykkergebyrer.

Ifølge renteloven kan man beregne sig et rykkergebyr på kr. 100 for hver rykker man sender, dog maksimalt kr. 300. Første rykker må først sendes efter forfaldsdagen, for man må ikke rykke, så længe medlemmet stadig kan nå at betale rettidigt.
 

Renteloven regler om rykkergebyr gælder dog kun i forbrugerforhold, jf. lovens § 9b, stk. 4, 2.pkt., der angiver, at der må beregnes et andet rykkergebyr hvis der ikke er tale om et forbrugerforhold.

Vi har forespurgt vores interesseorganisation, Ejendomsforeningen Danmark, der oplyser, at forholdet mellem en forening og dets medlemmer ikke er et forbrugerforhold, hvorfor det er muligt at opkræve et andet rykkergebyrer, såfremt der er en aftale eller sædvane for i branchen.

I en ejerforening vil adgangen til at sende rykkere ofte også være reguleret i vedtægterne, ligesom der også gælder en vis sædvane på området.

I praksis går sædvanen ud på, at medlemmer af ejerforeningen kan opkræves samme rykkergebyrer som medlemmer af andelsboligforeninger og lejere, hvor der er fastsat en takst i lejeloven, der er højere end den, der gælder efter renteloven.

Hvis der står noget specifikt i vedtægterne, gælder det dog altid forud for alt andet.

Dertil er der for nyligt afsagt en dom på området (GD 2018/40 B), hvor en ejer af en ejerlejlighed var i restance med betaling af fællesudgifter, hvorfor administrator fremsendte rykker til ejeren og pålagde ejeren rykkergebyr på kr. 281,00 pr. rykker. Rykkergebyret var fastsat i henhold til LL § 93, stk. 2. Administrator havde hjemmel i administrationsaftalen til at opkræve rykkergebyret. Ejeren mente ikke, at rykkergebyret var i overensstemmelse med renteloven og nægtede at betale rykkergebyret. Boligretten kom frem til at rykkergebyret var gyldigt og bemærkede særligt, at størrelsen på rykkergebyr var fastsat i overensstemmelse med LL § 93, stk. 2.

Bliver din forening ikke allerede i dag administreret hos os, så kan du nemt og hurtigt få et tilbud på administration lige her