Ejeren er af ejendom kan indgå aftale med et firma, der udfører parkeringskontrol og pålægger ulovligt parkerede biler en afgift. 

Afgiften svarer til den afgift, som normalt opkræves ved ulovlig parkering på offentlig vej. Afgiften opkræves med hjemmel i mark- og vejfredsloven, der forbyder uvedkommende færdsel på privat område.

Det kan være en fordel at indgå en sådan aftale med et kontrolfirma, såfremt der generelt er problemer med at ejendommens parkeringspladser misbruges af uvedkommende, således at der ikke er plads til rådighed for ejendommens beboere eller erhverv. Der vil i givet fald blive udstedt P-tilladelser til de parkeringsberettigede, således at kontrollanterne kan se, hvem der må parkere.

Aftalen baserer sig normalt på, at kontrolfirmaet oppebærer afgifterne, men at det i øvrigt ikke koster ejeren af ejendommen noget at indgå aftalen.

I forbindelse med indgåelse af P-aftale, skal man være opmærksom på, at parkeringsmuligheden ikke må lukkes for lejere eller andre, der har krav på P-plads, iflg. deres lejekontrakt, tinglyst servitut eller andet.

Ejerforeninger og andelsboligforeninger skal også være opmærksom på, at beslutning om indgåelse af P-aftalen skal godkendes i overensstemmelse med foreningens vedtægter, idet en P-afgift ellers ikke kan opkræves. Såfremt dette ikke er sket, vil P-afgiften kunne anfægtes af den, der har blevet pålagt afgiften.