Andel

Vedtaget lov om forlængelse af vurderinger for andelsboligforeninger

Nyt lovforslag vedtaget om forlængelse af valuarvurderinger og nettoprisregulering af offe...

Læs mere

Nyt lovforslag om værdiansættelse af andelsboliger

Fremover kan andelsboligforeninger muligvis lade den offentlige ejendomsvurdering stige me...

Læs mere
Image

Bestyrelsens manglende orientering om værdiændringer kan koste dyrt

Vigtig ny højesteretsdom omkring bestyrelsens loyale oplysningspligt til at oplyse køber o...

Læs mere

Medtagning af udgifter til forbrugsregnskaber

Nu kan udlejer medtage omkostninger til tredjemand i forbrugsregnskaber.

Læs mere
Image

Byfornyelse til ejendomme i København

Få ekspertbistand til ansøgningsprocessen uden beregning. Bemærk fristen er 4. marts 2024.

Læs mere

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Uændrede satser for bestyrelsesgodtgørelse og bestyrelseshonorar

Læs mere

Nye offentlige vurderinger og betydningen for andelsboligforeninger

De nye regler for ejendomsskatter i andelsboligforeninger betyder lavere satser for grunds...

Læs mere