I en ejerforening stemmer og betaler ejerlejlighedsejerne efter fordelingstal.

Fordelingstallene fremgår af den fortegnelse over ejerlejligheder, der er tinglyst på ejendommen i forbindelse med opdelingen i ejerlejligheder.

Fordelingstallene er hellige, og de kan ikke laves om, medmindre den eller de, som det går ud over accepterer ændringen. Dette gælder uanset om fordelingstallene objektivt set måtte være urimelige.

Er der ikke tinglyst fordelingstal, skal alle ejerlejligheder dele lige.