Jura

Nye normalvedtægter for ejerforeninger

Vi ser nærmere på regeringens udvalg om ejerlejlighedslovens oplæg til den nye normalvedtæ...

Læs mere

Regler for samtidig bestyrelsesgodtgørelse og løn i en forening

Er samtidig bestyrelsesgodtgørelse og løn i forening mulig? Det fremgår af juridisk vejled...

Læs mere
Image

Ulovlig millionopkrævning for fortovsrengøring

Boligforeninger og almene boligselskaber i København står til en tocifret milliontilbag...

Læs mere

Opkrævning af PBS-gebyr ulovligt

Den 29. juni 2016 afsagde Højesteret en dom, som ændrede både Vestre Landsrets og boligre...

Læs mere

Ny dom  vedr. formulering af påkravsskrivelser

Højesteret har i en afgørelse U.2016.1109 H behandlet nogle spørgsmål i forbindelse med på...

Læs mere
Image

Hindrer lejelovgivningen innovationen?

Vi har en meget kompliceret lejelovgivning, der regulerer forholdet mellem lejer og udleje...

Læs mere
Image

Ny dom om renteswap er afsagt af Vester Landsret - Hermed et kort referat

Vestre Landsret har d. 19. november 2015 afsagt dom i en sag om renteswaps.

Læs mere

Ny lejelov stiller nye krav til både professionelle udlejere og andelsboligforeninger

Pr. 1. juli 2015 trådte Folketingets ændringer til lejeloven og boligreguleringsloven i kr...

Læs mere